Hoppa till huvudinnehållet

Kompisfärdigheter kan man lära sig också som vuxen

kolme nuorta naista juttelee ja juovat kahvia sohvalla istuen
Vänner är viktiga för alla. Ändå är det alarmerande många i Finland som upplever ensamhet. Interaktion och förmåga att lära känna andra kan man som tur öva även i vuxenåldern.

Kompisfärdigheter kan man lära sig också som vuxen

Publicerad 17.02.2022 kl. 14:28
Nyheter
Text
Verna Julkunen | Översättning Susanne Paetau
Bild Istockphoto
Vänner är viktiga för alla. Ändå är det alarmerande många i Finland som upplever ensamhet. Interaktion och förmåga att lära känna andra kan man som tur öva även i vuxenåldern.

Alarmerande många unga och vuxna i Finland upplever ensamhet och brist på interaktion. Enligt en undersökning som Finlands Röda Kors låtit utföra lider nästan var tredje finländare av ensamhet. Tidigare kände sig var femte ensam. Under pandemitiden har upplevelsen av ensamhet ökat betydligt, då de dagliga kontakterna minskat för alla på grund av restriktionerna.

Det går att börja med små saker för att lindra ensamhet.

Organisationen uppmanar alla att fundera på vad man själv gör, för det går att börja med små saker för att lindra ensamhet. Den egna och andras dagar kan piggas upp redan genom att beakta andra människor på promenaden, i trapphuset, på busshållplatsen eller vid butikskassan.

Identifiera din känsla

I vänskap är det fråga om ömsesidighet och att bry sig om den andra. Man förbinder sig till vänner och anförtror sig åt dem. Vi följer också varandras liv via sociala medier. Tänk om man skulle fråga, hur har du det egentligen? Är allt bra? Sådan här identifiering av andras och egna känslor och känslouttryck tränas numera redan inom småbarnspedagogiken. Det talas också mycket om kompisfärdigheter och de övas under hela skoltiden.

Med kompisfärdigheter avses sociala färdigheter, det vill säga de färdigheter vi behöver då vi interagerar med andra människor.

Med kompisfärdigheter avses sociala färdigheter, det vill säga de färdigheter vi behöver då vi interagerar med andra människor. Goda kompisfärdigheter har just ingen av oss automatiskt, utan alla behöver övning och uppmuntran åtminstone i något delområde. Säkerhet uppnås bara med övning, upprepning och erfarenhet.

Kompisfärdigheter behövs också i arbetslivet

Grunden till kompisfärdigheter ligger i självkännedom och självmedkänsla, vilka ökar förtroendet och empatin för sig själv och andra. För att kunna få kompisar måste man lära sig tro på att man själv är värdefull, viktig och intressant som sig själv.

Även vuxna skulle ha nytta av att finslipa kompisfärdigheterna. Många av oss har fått en uppfostran där fokus varit på att klara sig och vara duktig, inte på att identifiera och tala om känslor. Därför kan det kännas svårt att interagera med andra.

Även vuxna skulle ha nytta av att finslipa kompisfärdigheterna.

Kompisfärdigheter och sociala färdigheter behövs förutom för att lära känna nya människor och upprätthålla vänskapsrelationer även till exempel för att handla framgångsrikt i skolan, i parförhållanden och i arbetslivet. Som tur kan man öva dessa färdigheter i vilken ålder som helst.