Hoppa till huvudinnehållet

Körkort för arbetslivet och för yrkesskola

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Körkort för arbetslivet och för yrkesskola

Arbetslivets spelregler, för att inte tala om anställningsvillkor, är främmande för dem som ska ut i arbetslivet. De är ändå en viktig del av vardagen då man arbetar och för dem som blir färdiga för arbetslivet är det därför nyttigt att känna till dem.

Körkort för arbetslivet-studieperioden kan helt avläggas på webben som fritt valda studier. Omfattningen är beroende på högskolans behov antingen tre eller fem studiepoäng. Studieperioden riktar sig till yrkeshögskolestuderande.

Arbetslivets körkort för dem som studerar för yrke– körkort för yrkesskolor (Amis-körkort) – är för sin del ett mångsidigt användbart webbutbildningsmaterial för att stöda lärarnas och studiehandledarnas arbete på andra stadiet.

Både körkortet för arbetslivet och Amis-körkortet är gratis.
För yrkeshögskolestuderande
Studieperioden Arbetslivets körkort

Fackförbundet Pros studieperiod Körkort för arbetslivet ökar de studerandes arbetslivskunskap på ett intressant och praktiskt sätt och förstärker färdigheterna att söka jobb.

Arbetslivets körkort finns redan i 12 yrkeshögskolor 

Studieperioden kan genomföras helt på webben som fritt valbara studier. Studieperiodens omfattning är beroende på högskolans behov antingen tre eller fem studiepoäng.

Ledare är Fackförbundet Pros sakkunniga. Studieperioden är gratis.

Du lär dig om jobbsökningsfärdigheter och utveckling av dem.
Du blir bekant med arbetslivets spelregler, kollektivavtal och arbetslagstiftningen.
Du lär dig om arbetarskydd och välbefinnande på arbetsplatsen och om socialskyddet i arbetslivet.

Enligt respons av studerandena har Arbetslivets körkort upplevts nyttig och man tror att perioden förbättrar möjligheterna att sysselsättas och klara sig i arbetslivet. Man upplevde att utbildningens styrka var att den är praktisk och att behandlingen av arbetslivsfrågor var helhetsbetonad och yrkeskunnig.

Genomförande för studerande på andra stadiet
Amis-körkort för dem som studerar till ett yrke

Jobbsökningskunnande och arbetslivets spelregler är sådant som det är skäl för studerandena att känna till då de går över till arbetslivet.

Efter de här studierna kan den studerande planera sin karriär, beskriva sitt kunnande, söka arbetsplatser i sin egen bransch, göra träffande arbetsansökningar och övertyga i arbetsintervju. Han eller hon förstår också det centrala för att ingå arbetsavtal och kan fungera som en del i arbetsgemenskapen.

Del 1: Sök din egen karriär
Del 2: Redo för jobbsökning
Del 3: Välkommen till arbetslivet!
Amis-körkortet består av tre delar:

I den här modulen planerar deltagaren sin egen karriärstig.

Han eller hon lär sig under modulen att

  • identifiera sina egna intressen, styrkor och sitt kunnande
  • förbereda sig på att presentera sitt eget kunnande
  • utreda arbetsmarknadssituationen i den egna branschen och kompetensbehoven i sin bransch
  • göra sin egen karriärplan

I den här modulen förbereder sig deltagaren inför jobbsökning och presentation av den egna kompetensen.

Han eller hon lär sig under modulen att:

  • effektivt söka efter arbetsplatser i den egna branschen
  • göra en arbetsansökan som återspeglar hen själv och berätta om eget kunnande
  • förbereda sig inför arbetsintervju

Under den här modulen lär sig deltagaren att känna sina egna rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Efter att ha klarat av studierna i modulen:

  • vet deltagaren vad hen förbinder sig till med arbetsavtal och vad det lönar sig att kontrollera i avtalet
  • kan hen fungera som medlem i en arbetsgemenskap
  • kan hen fungera på arbetsplatsen i enlighet med sina egna rättigheter och skyldigheter

Du kan kanske vara intresserad av de här

kuvituskuva mutsi koulutus
Nyheter
Publicerad 08.02.2024
Mutsi-webbutbildningen hjälper vid omställningar i arbetslivet och ökar välbefinnandet. Då personerna kan leda förändring, orkar arbetstagarna bättre mitt i omställningen.
Työpaikkaohjaaja Virve Rantala
Nyheter
Publicerad 05.01.2024
Arbetspraktik och läroavtalsutbildning lyckas inte utan kunniga arbetsplatshandledare som bryr sig. Också handledaren är mottagare.
Mutsin tekijät iloitsivat verkkokoulutuksen menestyksestä.
Nyheter
Publicerad 02.10.2023
Utbildningen i förändringsledarskap Mutsi, som fått beröm här hemma, röner framgång även utomlands. Nu blev det guld i två serier i EU:s tävling för digitala tjänster.