Hoppa till huvudinnehållet

Körkort för arbetslivet och yrkesskola

Arbetslivets spelregler, för att inte tala om anställningsvillkor, är främmande för dem som ska ut i arbetslivet. De är ändå en viktig del av vardagen då man arbetar och för dem som blir färdiga för arbetslivet är det därför nyttigt att känna till dem. De avgiftsfria körkortet för arbetslivet och Amis-körkortet hjälper dem som kommer in i arbetslivet.

Amis-körkortet består av tre delar:

I den här modulen planerar deltagaren sin egen karriärstig.

Han eller hon lär sig under modulen att

  • identifiera sina egna intressen, styrkor och sitt kunnande
  • förbereda sig på att presentera sitt eget kunnande
  • utreda arbetsmarknadssituationen i den egna branschen och kompetensbehoven i sin bransch
  • göra sin egen karriärplan

I den här modulen förbereder sig deltagaren inför jobbsökning och presentation av den egna kompetensen.

Han eller hon lär sig under modulen att:

  • effektivt söka efter arbetsplatser i den egna branschen
  • göra en arbetsansökan som återspeglar hen själv och berätta om eget kunnande
  • förbereda sig inför arbetsintervju

Under den här modulen lär sig deltagaren att känna sina egna rättigheter och skyldigheter som arbetstagare.

Efter att ha klarat av studierna i modulen:

  • vet deltagaren vad hen förbinder sig till med arbetsavtal och vad det lönar sig att kontrollera i avtalet
  • kan hen fungera som medlem i en arbetsgemenskap
  • kan hen fungera på arbetsplatsen i enlighet med sina egna rättigheter och skyldigheter

Tutustu Amisajokorttiin

Det mångsidiga Amiskörkortet erbjuder viktiga färdigheter för jobbsökning och fungerande i arbetslivet.