Skip to main content

Neste företagets personalgrupper: ”Ett ypperligt tillfälle för utveckling slösades bort av företagsledningen”

Nesteen henkilöstöedustajat kuvattiin Porvoossa. Takarivissä Petri Lehtinen, Sami Ryynänen, Risto Kalliojärvi, Heikki Harju, Harri Järvelin sekä eturivissä Timo Roivas, Kimmo Aho, Annika Rintamäki, Jussi Pasala, Pirjo Saikkonen, Pirkko Takkinen
De personalrepresentanter inom Neste, som deltog i samarbetsförhandlingarna ser att förhandlingarna som behandlade en alltför stor helhet ledde till ytterst små förändringar, som kunde anses vara skenbara. Det ligger en stor fara i att tappa bort kritisk kunskap inom produktion och säkerhet.

Neste företagets personalgrupper: ”Ett ypperligt tillfälle för utveckling slösades bort av företagsledningen”

Publicerad 20.11.2020 at 09:02
Uutiset
De personalrepresentanter inom Neste, som deltog i samarbetsförhandlingarna ser att förhandlingarna som behandlade en alltför stor helhet ledde till ytterst små förändringar, som kunde anses vara skenbara. Det ligger en stor fara i att tappa bort kritisk kunskap inom produktion och säkerhet.

Pro Nyheter / Pressmeddelande av personalgrupperna vid Neste

Oljeföretaget Nestes ledning och personalgrupper samlades inför samarbetsförhandlingarna för sista och tionde gången torsdagen den 19.11. Samarbetsförhandlingarna inleddes 14.9 med ett förhandlingsförslag. Företaget kommer att informera om sina beslut under de inkommande veckorna.

1500 arbetsuppgifter omnfattades av förhandlingarna. I början av samarbetsförhandlingarna uppskattade företaget att behovet för nedskärning är 470 personer. På föredragningslistan fanns nedkörningen av Nådendals oljeraffinaderi och nedskärning av personal och ändringar av de operativa arbetsuppgifterna i Borgå som följer efter en nedskärning av verksamhet.

Arbetsgivaren använde inte möjligheten att tillsammans utveckla företagets verksamhet. Detta är alla personalgruppers gemensamma syn på händelsen.

– Arbetsgivaren använde förhandlingstiden för att behandla ämnen på allmän nivå, detta ledde till att personalgrupperna hade svårt att få en helhetsbild av de diskuterade förändringarna.

– Arbetsgivaren tog med i förhandlingarna flera ämnen som inte tillhörde dessa samarbetsförhandlingar så som Neste företagets otaliga lokala avtal. Dessa avtal behandlades, men lösningar och nya avtal skulle trots det behandlas först nästa år. Dyrbar tid användes till annat än att planera oljeraffinaderiets framtid.

– Vi alla är av samma åsikt, att vi inte hade tillräcklig information eller tid för att kunna hitta eller behandla alternativa förslag, säger personalrepresentanterna.

Lite information och i småportioner

Under Neste företagets tid har endast två gånger behandlats så här omfattande förändringar och nedskärningar av personal under samarbetsförhandlingar. Personalrepresentanterna var erfarna och flera har även varit med om de tidigare samarbetsförhandlingarna.

– I de tidigare samarbetsförhandlingarna behandlades i detalj och man sökte alternativa lösningar, så att man lyssnade på personalen, till exempel tillämpade man arbetande i arbetsgrupper. Nu tillämpade man sparsamt liknande tillmötesgående metoder, och man försökte inte söka lösningar tillsammans. Arbetsgivaren gav information alltför sent och informationen till ett ämne åt gången, då blev det inte tillräckligt med tid att behandla ämnet. Därför blev helhetsbilden oklar. Ännu under den nionde förhandlingsgången kom det nya ämnen som inverkade på personalen.

– Förhandlingarna var för allmänna och inga detaljer kom fram. Detta ledde till att man upplevde att besluten redan var fattade.

Personalgrupperna är oroliga för nedkörningen samt att kunnande minskar eller att visa funktioner flyttas ut från Neste.

– Då det kunnande som företaget har och dess tillit förminskas, äventyras anläggningens funktionalitet. Detta för bort botten för produktiviteten.

– I andra hand är kunnandet en garanti för säkerhet. Nästa vår kommer det att bli historiens största servicestopp för raffinaderiet  i Sköldvik i Borgå. Tidpunkten, för samarbetsförhandlingarna just före en stor servicestopp, är mycket dåligt vald.

Personalkostnadernas andel 2,5 procent av de totala kostnaderna

Neste försöker nå med nedskärningarna en inbesparing på 50 miljoner euro per år. De  totala personalkostnaderna för Neste-verksamheten är 2,5 procent.

– Med att skära ned i personalkostnader kommer man inte att nå den planerade inbesparningen. Men för att försäkra konkurrensen måste det hittas andra sätt. Med god ledning och med en vilja att utveckla verksamheten kan man nå ett eftertraktat resultat. För tillfället fattas det i vår verksamhet ett sådant ledande.

– Ett nytt Neste kan inte byggas upp utan tillit. Därför måste företagsverksamheten utvecklas tillsammans, med samarbete mellan personalen och ledningen. Personalen har djup kunskap hur vardagen för hela produktionen fungerar och hur den kan utvecklas.

– Personalen har kommit med utvecklingsidéer och erbjudit sig att hjälpa eller stöda i förberedandet av förhandlingarna, men denna hjälp har inte tagits emot. Vi har erfarenhet av att arbetsgivaren hämtat ett färdigt utarbetat förslag till bordet, och dessa förnyelser har man inte kunnat tillämpa i verkligheten, dessa har rent av gått åt skogen.

Kommunikationen fungerar dåligt på Neste, fastslår personalgruppen.

– Samarbetet skulle förbättras exempelvis med att personalrepresentanter skulle tas med i Nestes högsta ledningsverksamhet. I Europa är det vanligt att företagen har personalrepresentanter med i företagsledningen. Så har det även varit tidigare på Neste.

– Man kan förbättra även den vardagliga kommunikationen. För tillfället anses det att man nu mer sköter ärenden genom försök och misstag än samarbete.

Personalgrupperna är oroliga för hur förhandlingsbesluten kommer att inverka på människors och raffinaderiets framtid. Nu när förhandlingarna slutar är det fortfarande oklart vad som händer med personalen och arbetsuppgifterna.

– Det återstår att se, säger personalrepresentanterna.

Vid samarbetsförhandlingarna på Neste, representerades personalen av 12 förtroendepersoner.