Skip to main content

Neste planerar stängning av raffinaderiet i Nådendal – Pro förutsätter ett täckande omställningsskyddsprogram

Naantalin öljynjalostamolla hiljenee, jos Neste toteuttaa suunnitelmansa jalostamon sulkemisesta. Yt-neuvottelu alkoivat 2020 viikolla 39.
Neste ämnar minska 470 arbetsplatser i Finland och om det förverkligas skulle omorganiseringen inverka på 1 500 arbetsuppgifter. 

– Pro förutsätter att Nestes omställningsskyddsprogram, som byggs tillsammans med personalen, är möjligast täckande, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Neste planerar stängning av raffinaderiet i Nådendal – Pro förutsätter ett täckande omställningsskyddsprogram

Publicerad 14.09.2020 at 14:41
Uutiset
Neste ämnar minska 470 arbetsplatser i Finland och om det förverkligas skulle omorganiseringen inverka på 1 500 arbetsuppgifter. 

– Pro förutsätter att Nestes omställningsskyddsprogram, som byggs tillsammans med personalen, är möjligast täckande, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter

Oljeraffineribolaget Neste överväger stängning av raffinaderifunktionerna i Nådendal. Företaget inleder samarbetsförhandlingar, som skulle leda till att 470 arbetsplatser skulle försvinna och om arrangemangen förverkligas skulle det inverka på 1 500 arbetsuppgifter.

Terminal- och hamnfunktionerna skulle bli kvar i Nådendal. Företaget planerar utveckla raffinaderiet i Borgå mot processering av förnyelsebara och återvinningsbara råvaror.

​– Pro förutsätter att Nestes omställningsskyddsprogram, som byggs tillsammans med personalen, är möjligast täckande, konstaterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Enligt Pros Malinen är det viktigt att omorganiseringen genomförs effektivt och i samarbetsförfarande, så att man med den säkrar Nestes konkurrenskraft och förbättring av marknadsställningen.

Enligt företaget är orsaken till samarbetsförhandlingarna minskad efterfrågan på fossila bränslen, vilket coronapandemin gett fart åt. Neste uppskattar att andelen förnyelsebara energilösningar av konsumtionen ökar under de följande åren.

- Orsaken till Nestes omorganiseringar är bland annat minskad efterfrågan på fossila produkter. Neste bör nu satsa på utbildning och kompetensutveckling för de anställda, så att möjligast många av dem kan placeras i nya uppgifter inom Neste, till exempel i arbete med förnyelsebara bränslen, poängterar ansvariga ombudsmannen för kemibranschen Taru Reinikainen från Fackförbundet Pro.

Neste sysselsätter i Finland sammanlagt cirka 4 000 personer och globalt 5 000 personer.

Samarbetsförhandlingarna med personalens representanter i oljeproduktaffärsenheten och dess stödfunktioner i Finland inleds på tisdag vecka 39.