Hoppa till huvudinnehållet

Nytt arbetsredskap av Pro för chefer som kämpar med förändringsprocesser

Mutsi_pic
I förändringsprocesser i arbetslivet upprepar man hela tiden samma fel, säger Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen. Pros nya Mutsi-webbutbildning erbjuder stöd för förändringsledarskap.

Nytt arbetsredskap av Pro för chefer som kämpar med förändringsprocesser

Publicerad 24.02.2023 kl. 15:26
Nyheter
Text
Pro Nyheter / Jenni Meronen / Översättning Susanne Paetau
I förändringsprocesser i arbetslivet upprepar man hela tiden samma fel, säger Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen. Pros nya Mutsi-webbutbildning erbjuder stöd för förändringsledarskap.

Pro lanserade i januari ett nytt arbetsredskap för förändringsledarskap, som går under namnet Mutsi – webbutbildning för att bemästra förändringar. Utbildningen stöder genomförandet av förändringar på arbetsplatserna och den riktar sig speciellt till företagens ledning och chefer. Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen berättar att hon fick idéen till Mutsi redan för flera år sedan.

- Jag diskuterade med en sakkunnig i ett pensionsförsäkringsbolag om orsaker till att människor i förtid faller från arbetslivet på invalidpension. Enligt hen var den största orsaken att människor inte hålls med i förändringar, berättar Pyykönen.

Dessutom frågade Pyykönen av ungefär tusen chefer hon utbildade vilka saker oftast går fel i förändringsprocesser. Då samma saker började upprepas i svaren, mognade tanken på ett arbetsredskap som underlättar förändringsledarskap.

- Jag tänkte att här finns ett helt tydligt mönster. Då man fäster uppmärksamhet vid dessa saker, går förändringarna bättre, berättar Pyykönen.

Hjälpredskap för kommande projekt

En väl skött förändringsprocess ökar arbetstagarnas välbefinnande genom att ombesörja att ingen blir utmattad eller faller av kälken. Dessutom undviker man att stressnivån stiger i organisationen, något som skulle kunna leda till dåligt beteende och rentav mobbning. Samtidigt utjämnar ett gott ledarskap den kortvariga nedgången i produktionseffektiviteten till följd av förändringen.

- Ett dåligt lett förändringsprojekt kan dra ut i åratal och sluka mycket pengar. I värsta fall hinner tiden köra förbi förändringen. Ingen borde ha råd med sådan ineffektivitet, säger Pyykönen.

I Mutsi ingår bland annat modellbotten, en omfattande handbok om förändringskommunikation och andra arbetsredskap, som man kan skriva ut eller spara på eget arbetsbord.

En lyckad förändring börjar från grundläggande saker

Enligt Pyykönen är den största stötestenen för förändringsprocesser kommunikationen. Antingen finns det inte tillräcklig kommunikation, den är inte rättidig eller den har inte riktats rätt.

- Ledningen bör dessutom själv ha förbundit sig till förändringen. Grunderna för och nyttan av förändringen ska vara klara, säger Pyykönen.

Det är bra att i så tidigt skede som möjligt ta med människorna som deltar i förändringen, det vill säga arbetstagarna. Enligt Pyykönen är det bästa sättet att engagera människor att de konkret får bli delaktiga i förändringen.

- Vid förändringar saknar människor också ett forum där de kan ställa frågor och berätta om vad som oroar dem. Forumet kan vara elektroniskt eller fysiskt, åtminstone någon slags frågespalt.

Det är viktigt att chefen är medveten om att alla inte går i samma takt i förändringen. En del av människorna är ivrigt med i förändringar medan andra ser dem som hot.

Projekt har en början och ett slut

Förändringsprocessen kan lättare genomföras med hjälp av mellanetapper och ledningen och cheferna säger högt då de uppfyllts. Det är speciellt viktigt med ett tydligt avslut på projektet, eventuellt rentav firande.

- Det hörs ofta kommentarer enligt vilka det pågår hundra projekt i organisationen och inget når någonsin i mål. Man ska inte anta att människor förstår att projektet är slut om man inte kommer ihåg att meddela om det, säger Pyykönen.

Få ändringsprojekt är färdiga på en gång, utan det lönar sig att bedöma och följa upp också senare.

–Om man fast påstått att det blir mer tid för kunderna i och med förändringen, är det bra att till slut testa om så verkligen skedde. Det gör det övertygande och underlättar anpassning till förändringen.

I samarbete med arbetsgivarna

I utvecklandet av Mutsi har utöver Pro medverkat bransch- och arbetsgivarorganisationerna Infra ry och LVI-Tekniset Urakoitsijat ry. Enligt Pyykönen ger samarbetet mellan arbetsgivarförbundet och fackförbundet arbetsredskapet trovärdighet.

- I offentligheten syns mycket hur arbetsgivarna och arbetstagarförbunden strider sinsemellan och det konkretiseras i strejker. Jag vill poängtera att vi tillsammans med arbetsgivarna också gör väldigt mycket värdefullt och bra för att utveckla arbetslivet, säger Pyykönen.

Chefsjurist Pia Kilpeläinen från Infra ry, som deltog i projektet, berättar att Mutsi passar bra in i arbetsgivarförbundets ansvarsfullt företag-tema, där man värnar om människors välbefinnande.

- Det att vi utöver att förhandla kollektivavtal genomför sådana här gemensamma projekt i gott samarbete, är ett oerhört viktigt arbete, som såväl företagen som arbetstagarna har nytta av, säger Kilpeläinen.

Ungefär hundra företag anslöt sig redan i förväg till Mutsis postningslista, berättar Pyykönen.

- I fortsättningen är Mutsi likväl öppen för alla och dessutom en helt gratis utbildning.

Mutsi-utbildningen för förändringsledarskap finns på finska på Pros webbplats www.proliitto.fi/mutsi.