Hoppa till huvudinnehållet

Nytt kollektivavtal har godkänts för livsmedelsindustrin

Kuva elintarviketeollisuuden työpaikalta
Pros styrelse godkände idag den 16 mars förhandlingsresultatet för tjänstemännen i livsmedelsindustrin, så alla övertidsförbud i branschen upphör.

Nytt kollektivavtal har godkänts för livsmedelsindustrin

Publicerad 16.03.2023 kl. 13:41
Nyheter
Pros styrelse godkände idag den 16 mars förhandlingsresultatet för tjänstemännen i livsmedelsindustrin, så alla övertidsförbud i branschen upphör.

Pro godkände förhandlingsresultatet från i måndags till nytt kollektivavtal för branschen. Förbuden att arbeta övertid, intjäna flexsaldo, byta skift och resa i arbetsärenden på fritid, vilka varit i kraft i branschen, upphör omedelbart.

Avtalet gäller till 28.2.2025. Lönerna för tjänstemännen i livsmedelsindustrin avtalas båda åren i första hand lokalt.

Om lokal löneuppgörelse inte uppnås år 2023 betalas till tjänstemannen en engångsersättning på 461 euro 1.6.2023. Till alla tjänstemän betalas därtill allmän förhöjning på 3,5 procent 1.7.2023 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod.

År 2024 justeras lönerna senast 15.4.2024. Om lokal löneuppgörelse inte uppnås betalas till alla tjänstemän allmän förhöjning på 2,1 procent 1.5.2024 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod.

Därtill används för att höja tjänstemännens löner 1.5.2024 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod en företags- eller arbetsplatspott som är 0,4 % av tjänstemännens lönesumma inklusive naturaförmåner i februari 2024.

Dessutom avtalades det om vissa textändringar.

Livsmedelsindustrins kollektivavtal omfattar 5 100 tjänstemän.