Skip to main content

Posti säger upp 90 sakkunniga och chefer

Kuva: Aila Juola
– Det är ofta andra än ledarna själva som får svara för ledningens fel, konstaterar mediebranschens ansvariga branschombudsman Mikko Honkanen från Pro.

Posti säger upp 90 sakkunniga och chefer

Publicerad 21.10.2020 at 16:06
Uutiset
– Det är ofta andra än ledarna själva som får svara för ledningens fel, konstaterar mediebranschens ansvariga branschombudsman Mikko Honkanen från Pro.

Pro Nyheter

Posti meddelade i dag att man säger upp 90 personer i sakkunnig- och chefsuppgifter. Samarbetsförfarandet som avslutades i dag var inte årets första i Posti. Permittering av Pro-medlemmar i anslutning till coronan började i våras och fortgår ännu.

Under Postis samarbetsförhandlingar har det också diskuterats om ledarskap. Postis styrelseordförande, styrelseproffset Sanna Suvanto-Harsaae, har i intervju (Yle 20.9.2020) konstaterat att coronakrisen är ett bra tillfälle att begrunda vilka arbetstagare företagen inte behöver.  I Yles intervju berättar hon som exempel om ett danskt företag, där det konstaterades att människor som varit anställda i 20 år arbetar med 10 år gamla metoder.

– Varför månne det gick så? Precis som om arbetstagarna själva skulle välja arbetsmetoder som används i företaget? Det är företagets ledning som ansvarar för strategi, arbetsredskap och projekt. Tyvärr är det ofta helt andra än ledarna själva som måste ansvara för ledningens fel, konstaterar mediebranschens ansvariga branschombudsman Mikko Honkanen från Fackförbundet Pro.  

Enligt Postis styrelseordförande Suvanto-Harsaae samlas det också mycket löst i företagen, såsom nice-to-have-projekt och onödigt många chefer. Uppsägningarna av Posti-anställda riktar sig enligt dagens nyheter inte till cheferna som startat dem.

– Däremot delas avsked på grått papper till dem som riktat sin arbetsinsats och sakkunskap på uppgifter ledningen sett som kloka, säger Honkanen.

Allt mindre tid för chefsarbete

Posti har nu bestämt att man inte behöver 90 sakkunniga och tjänstemän. Uppsägningarna ger Postis personalstruktur timglasform, som då det fortsätter leder till att ledningen av konkret dagligt arbete försvagas.

– Om en chef ges ansvaret för en allt större grupp, kan det ha kvalitativa inverkningar. Samtidigt har det gallrats uppgifter i personaladministrationen och sakkunniguppgifter, så det blir allt mindre tid för det egentliga kärnarbetet. Det går långsammare att sköta arbetstagarnas ärenden på fältet, funderar Pro-medlemmarnas huvudförtroendeman Mikko Kuusela.

Enligt Suvanto-Harsaae är Postis framtid i utdelning av paket och varor då brevposten minskar.

– Det är också mycket arbetsintensivt och förutsätter kunniga människor för att reagera på situationer som hela tiden förändras och som människor är klokare att hantera än artificiell intelligens. Med de här uppsägningarna verkar Posti skjuta sig själv i foten, konstaterar mediebranschens ansvariga ombudsman Honkanen från Pro.

Hur inverkar uppsägningarna och den nya organisationsmodellen på det vardagliga arbetet i Posti?

– Ansvar har sammanslagits och till följd av det minskades personalen med osthyvel. Organisationsmodellen snurrades igen i ett annat läge och den nya organisationsmodellen påminner i fortsättningen om modellen som tidigare var i bruk. Det känns som om samma ledare snurrar Niilo Tarvajärvis lådlek i en ny position, utan nya idéer, poängterar huvudförtroendeman Kuusela.

Pro-medlemmarna arbetar i Posti som chefer, sakkunniga, i arbetslednings- och tjänstemannauppgifter samt i utdelning och sortering.

– I tjänstemännens och de sakkunnigas arbete är det i vissa uppgifter bättre att kunnandet kommer inifrån huset. Då vet man hur förändringar inverkar i processens olika skeden och olika tider på dygnet, poängterar Kuusela.

Fraktaffärsverksamheten och Transval omfattades inte av de här förhandlingarna. Posti har ungefär 22 000 anställda.