Skip to main content

Pros Malinen: Försnabbade samarbetsförhandlingar bör inte användas för säkerhets skull

jorma malinen
Använder lönsamma företag coronakrisen som käpphäst för att skära ned kostnader? Pro är oroat över verksamhet i strid med den tillfälliga lagändringens anda.

Pros Malinen: Försnabbade samarbetsförhandlingar bör inte användas för säkerhets skull

Publicerad 16.04.2020 at 14:37
Uutiset
Använder lönsamma företag coronakrisen som käpphäst för att skära ned kostnader? Pro är oroat över verksamhet i strid med den tillfälliga lagändringens anda.

Pro Nyheter

Arbetsmarknadsorganisationerna och Finlands regering har avtalat om tillfälliga ändringar i samarbets- och arbetsavtalslagen till den 30 juni på grund av coronavirusepidemin.

Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen påminner att lagändringarna är tidsbestämda, så ingångna avtal upphör också efter bestämd tid.

Pro är oroat över verksamhet i strid med den tillfälliga lagändringens anda: i företagen förs för säkerhets skull samarbetsförhandlingar med försnabbad tidtabell med hänvisning till att företagens ekonomiska situation kan tänkas försvagas före slutet av året.

– Situationen är då oskälig för arbetstagarna och förläggningen av förhandlingarna är inte rätt, summerar Malinen.

Till exempel Stora Enso har meddelat om försnabbade samarbetsförhandlingar, som möjliggör permittering av hela personalen under år 2020. Enligt Pros åsikt bör förhandlingsframställan ges först då det finns laglig grund för det. Enbart osäkerhetsfaktorer räcker inte som grund. Stora Ensos handlande är mot lagens anda och är ett tecken på dålig personalpolitik.

– Samarbetsförhandlingar ska inte inledas för säkerhets skull om grunderna saknas och tjänstemännens arbete inte minskat. Syftet med den tidsbestämda lagändringen är inte att man i april förutspår vad som eventuellt händer i oktober, november eller december 2020. Dessutom bör eventuella förändringar i företagens ekonomi vara kopplade till coronavirusepidemin, säger Malinen.

Fackförbundet Pro följer intensivt med samarbetsförhandlingarna som förtroendemännen meddelat om. Pros statistik över samarbetsförhandlingarna grundar sig direkt på uppgifterna som förtroendemännen meddelat förbundet. Förtroendemännen har meddelat att samarbetsförhandlingarna omfattar sammanlagt 28 000 tjänstemän, proffs, sakkunniga och chefer från mars år 2020. Personantalet grundar sig på enkätuppgifter som meddelats fram till den 15 april.