Skip to main content

Pros Malinen: ”Ungas oskötta mentala problem är en mänsklig tragedi och en ekonomisk katastrof”

Fackförbundet Pro kräver att regeringen i budgetmanglingen riktar medel till att främja ungas arbetsförmåga. En växande orsak till unga vuxnas sjukpensionering är psykisk ohälsa. Coronavåren har försvårat ungas ställning på arbetsmarknaden och klart ökat behovet av mentalvårdstjänster.

Pros Malinen: ”Ungas oskötta mentala problem är en mänsklig tragedi och en ekonomisk katastrof”

Publicerad 20.08.2020 at 16:22
Uutiset
Fackförbundet Pro kräver att regeringen i budgetmanglingen riktar medel till att främja ungas arbetsförmåga. En växande orsak till unga vuxnas sjukpensionering är psykisk ohälsa. Coronavåren har försvårat ungas ställning på arbetsmarknaden och klart ökat behovet av mentalvårdstjänster.

Pro Nyheter / Källa: Pros pressmeddelande 20.8.2020

– Vi är speciellt oroade över unga vuxnas ork i arbetslivet. Ungas sjukpensioner blir klart fler och den ekonomiska osäkerhet som coronan orsakat hjälper inte upp situationen. Det är fråga om en mänsklig tragedi och en ekonomisk katastrof, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen

För att förverkliga social- och hälsovårdsministeriets strategi för mental hälsa är det viktigt att i budgetmanglingen garantera tillräcklig finansiering. Mentala problem är en betydande orsak till sjukpensionering i Finland och medborgarna måste garanteras kvalitativ och snabb vård.  

–  Det är absolut viktigt att den som lider av problem med den psykiska hälsan snabbt får den hjälp som behövs. Man kan förbättra tillgången till vård med grundhälsovårdens terapigaranti. Också företagshälsovårdens kompetens i arbetet med psykisk hälsa måste förstärkas. Arbetsgivarna har ansvar för en frisk och trygg arbetsmiljö, påminner Malinen.  

Den vanligaste orsaken till sjukpension är enligt Pensionsskyddscentralen psykisk ohälsa. Depression och andra psykiska problem har gått om sjukdomar i stöd- och rörelseorgan som grund för pensionering. Antalet pensioner på grund av psykisk ohälsa har de senaste åren vänt klart uppåt. Ökning har skett speciellt bland unga vuxna under 35 år och kvinnor i slutet av sin arbetskarriär. Också Fpa rapporterar om ökning av under 25-åringar som får invalidpension

Då en ung persons arbetskarriär avbryts av utmattning, har det synnerligen långvariga följder. Fackförbundet Pro anser att snabb tillgång till vård hindrar att situationen förvärras och förbättrar sysselsättningen. Det skulle vara fiffigt även ur ekonomisk synvinkel att korrigera situationen, för kostnaderna för psykisk ohälsa är i miljardklassen för det finländska samhället. 

Läs Pros alla målsättningar i budgetmanglingen här.