Skip to main content

Pros medlemstillställningar och utbildningar hålls på webben till slutet av året

Förbundets styrelse beslöt att förbundets eller i dess namn ordnade medlemstillställningar endast hålls med elektroniska medel.

Pros medlemstillställningar och utbildningar hålls på webben till slutet av året

Publicerad 17.08.2020 at 09:46
Uutiset
Förbundets styrelse beslöt att förbundets eller i dess namn ordnade medlemstillställningar endast hålls med elektroniska medel.

Pro Nyheter

Fackförbundet Pros evenemang samt medlems- och förtroendepersonsutbildningar flyttade i våras till nätet på grund av coronaviruset. Pros styrelse bedömde coronavirusläget på sitt möte fredagen den 14 augusti. Förbundets styrelse beslöt att förbundets eller i dess namn ordnade medlemstillställningar endast hålls med elektroniska medel.

Pro rekommenderar också sina medlemsföreningar att avhålla sig från att ordna tillställningar till slutet av år 2020. Om tillställningar ordnas, rekommenderar förbundet att deltagarantalet begränsas till 20 personer.

– Vi rekommenderar medlemmar och föreningar att vidta försiktighetsåtgärder och följa direktiven, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

I Pro har ingen coronavirussmitta uppdagats. Största delen av förbundets personal har arbetat på distans sedan mars och fortsätter huvudsakligen i distansarbete till slutet av året. Förbundet följer noggrant med läget och uppdaterar sina anvisningar i enlighet med myndigheternas direktiv.