Hoppa till huvudinnehållet

Representantskapet är trevlig gemenskap och skarp intressebevakning

Nainen hymyilee kuvassa.
Harmar orättvisa i arbetslivet och på arbetsplatsen dig? Nu är det möjligt att påverka och kandidera till Pros representantskap.

Representantskapet är trevlig gemenskap och skarp intressebevakning

Publicerad 20.02.2024 kl. 09:33
Nyheter
Text
Sami Turunen | Översättning Susanne Paetau
Bild Jukka Rapo
Harmar orättvisa i arbetslivet och på arbetsplatsen dig? Nu är det möjligt att påverka och kandidera till Pros representantskap.

Som medlem i Fackförbundet Pros representantskap kan man förutom att påverka även nätverka och bekanta sig med människor från olika branscher och regioner i Finland.

– Representantskapet är medlemskårens och i sista hand den enskilda medlemmens språkrör. Representantskapet berättar vad medlemmarna vill att förbundet gör och till vad pengarna används och vad för verksamhet det satsas på, säger representantskapets nuvarande ordförande Kristiina Lindroos.

Representantskapet med hundra ledamöter är Pros högsta beslutande organ. Det bestämmer vad förbundet gör och till vad dess pengar används. Den fastslår förbundets verksamhetslinjer, väljer ordförande för förbundet och fattar bland annat beslut om medlemsavgiften och om medlemsavgiftsåterbäringen till föreningarna.

I höst väljs nytt representantskap med medlemsval. Kandidatnomineringen för valet börjar i februari.

Fler unga önskas till representantskapet

Lindroos uppmuntrar Pro-medlemmar att ställa upp i valet, speciellt unga. Förra året anslöt sig ett rekordantal nya medlemmar till Pro. Av de cirka 10 000 nya medlemmarna var största delen unga. 

– Hoppas vi får många kandidater i olika åldrar från olika håll i Finland och från olika arbetsplatser och branscher, så att representantskapet återspeglar medlemskåren på ett bra sätt. De ungas andel har ökat i förbundet så det skulle också vara viktigt att välja många unga för den kommande perioden.

Representantskapet har förnyats på ett sunt sätt i de tidigare valen: omsättningen har varit i storleksklassen 40–50 procent.

Lindroos, som arbetar som fastighetsassistent vid Veikkaus, har varit ordförande för representantskapet den senaste fyraårsperioden. Hon känner Pro från grunden för hon har varit medlem i styrelsen sedan förbundet bildades år 2011.

Påverkan på arbetslivets kvalitet

Även en människa kan påverka i representantskapet, men det kräver likväl arbete: att sätta sig in i ärendet och lyfta fram sin syn i diskussionen. Man måste också upprätthålla kontakterna till människorna på arbetsplatserna.

– Utöver uthållighet krävs det förståelse för att ledamöterna måste se på saker ur hela medlemskårens synvinkel, inte bara ur den egna föreningens, arbetsplatsens eller en viss sektors synvinkel, säger Lindroos.

Representantskapet sammanträder två gånger i året till ett två dagar långt möte. Under den kommande perioden får representantskapet utveckla också det egna arbetet.

– I höstas gjordes det en självutvärdering på basis av vilken vi börjar utveckla representantskapets verksamhetssätt. I svaren önskades mer diskuterande möten och också tillgången till information och kommunikationen måste fortlöpande utvecklas.

Det kommande representantskapets arbete kommer att vara starkt förknippat med regeringens planerade lagändringar, vilka försämrar löntagarnas ställning. På agendan står också normala förhandlingsomgångar med lönemodeller.

Gemenskapen blommar i representantskapet

Lindroos säger att hon själv alltid haft en vilja att påverka saker inom fackföreningsrörelsen.

– Jag har velat driva även sådana människors intressen, som inte nödvändigtvis själva orkar eller kan delta aktivt. Jag har själv kunnat stå på mig men jag har också sett hur andra behandlas orättvist på arbetsplatser.

Arbetet som ordförande för representantskapet är mycket annat än två möten i året. Ordförande deltar i förbundsstyrelsens möten och bereder saker i olika arbetsgrupper. Trots arbetsmängden upplever inte Lindroos att ansvaret är tungt.

– Det är utmanande men intressant. Jag upplever det mer som en resurs.

Även resursen behöver sin motvikt. Det ger promenader med hunden, svamp- och bärplockning samt odling av chili, där det alltid hittas nya sorter att pröva.

Som ordförande har Lindroos fått stor förståelse för hur olka synvinklar kan sammanjämkas.

– Ordförandeskapet ger också glädje som springer ur gruppens gemenskap. Det ökar också självförtroendet då man lyckas väl med att leda stora möten.

Ordföranden fick bra vitsord i representantskapets självutvärdering.

– Det var också en framgång då periodens två första möten hölls på distans via Teams på grund av coronan. Då höll svetten på att bryta fram, skrattar Lindroos.

ProStoori berättar om de nyaste tipsen och fenomenen i arbetslivet

Anslut dig till e-postlistan och du får ProStoori-nyhetsbrevet till din e-post en gång i månaden.