Hoppa till huvudinnehållet

Söckenhelger

Söckenhelger

Söckenhelger är betalda lediga dagar. Kontrollera söckenhelgers effekter på arbetstiden och den ersättning som betalas ut för dem i kollektivavtalet för din bransch. Självständighetsdagens lön regleras i lag.
Sininen turkoosi pisarat, tausta
Arbetstider för söckenhelgsveckor vid deltidsarbete
Sininen turkoosi pisarat, tausta

Om en deltidsarbetande har avtalat om att arbeta på fasta veckodagar, till exempel måndag till onsdag, är arbetstiden under söckenhelgsveckor normalt från måndag till onsdag. Om söckenhelgen infaller på den deltidsarbetandes arbetsdag är det normalt sett en ledig dag med lön för personen. Om söckenhelgen infaller på en ledig dag förkortas inte arbetstiden under den veckan genom att ge ”extra” ledighet på arbetsdagarna.

Om personen som arbetar deltid har tilldelats ett separat arbetstidssystem, enligt vilket arbetstiden är utjämnad till det överenskomna genomsnittet (till exempel 60 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden på 36,4), utförs arbetet på söckenhelgsveckor enligt arbetstidssystemet.

Om personen inte har varit föremål för ett system med arbetstimmar som tar hänsyn till effekterna av söckenhelger ska den arbetstid som arbetstagaren arbetar motsvara det överenskomna arbetstidsförhållandet under kalendermånaden. Till exempel ska arbetstiden för en deltidsarbetande vara 60 % av en heltidsarbetandes arbetstid för den aktuella månaden.

Om tjänstemannen har en timlön ska hen kontrollera arbetstiden i kollektivavtalet för sin bransch.

Funderar du ännu hur du ska gå vidare?

Som medlem har du alla våra sakkunniga till ditt förfogande.

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.