Hyppää pääsisältöön

Arkipyhät

Arkipyhät ovat palkallisia vapaapäiviä. Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset kannattaa tarkistaa oman alasi työehtosopimuksesta. Itsenäisyyspäivän palkallisuudesta on säädetty laissa.
Arkipyhät ovat palkallisia vapaapäiviä

Arkipyhäviikon työajan määräytyminen osa-aikatyössä

Jos osa-aikaiselle on sovittu työskentelystä kiinteinä viikonpäivinä esimerkiksi maanantai–keskiviikko, arkipyhäviikolla työskennellään normaalisti maanantaista  keskiviikkoon. Jos arkipyhä osuu osa-aikaisen työpäivälle, on se normaalisti henkilön palkallinen vapaapäivä. Jos arkipyhä osuu vapaapäivälle, ei kyseisen viikon työaikaa lyhennetä antamalla ”ylimääräistä” vapaata työpäivinä.

Jos osa-aikatyötä tekevälle henkilölle on tehty erikseen työtuntijärjestelmä, jonka mukaan työaika tasataan sovittuun keskimäärään (esimerkiksi 60 % keskimääräisestä viikkotyöajasta 36,4), tehdään arkipyhäviikolla työtä työtuntijärjestelmän mukaisesti.

Jos henkilölle ei ole tehty työtuntijärjestelmää, joka huomioisi arkipyhien vaikutuksen, tulee työntekijän tekemä työaika vastata sovittua työajan suhdetta kalenterikuukaudessa.  Osa-aikatyöntekijän työajan tulee olla esimerkiksi sovittu 60 % kokoaikatyöntekijän kyseenomaisen kuukauden työajasta.

Jos toimihenkilöllä on tuntipalkka, niin hänen kannattaa tarkistaa työajan määräytyminen alansa työehtosopimuksesta.