Hoppa till huvudinnehållet

UPM förlorar arbetstagarnas, kundernas och ägarnas förtroende

Paperiteollisuuden neuvottelukunnan kannanotto
Fackförbundet Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin fördömer skogsbolaget UPM:s beteende på arbetsmarknaden i hemlandet. Enligt pappersindustrins förhandlingsdelegation riskerar UPM med sitt eget beteende onödigt framtiden och arbetsplatserna för företaget som är mycket lönsamt.

UPM förlorar arbetstagarnas, kundernas och ägarnas förtroende

Publicerad 17.03.2022 kl. 11:02
Nyheter
Fackförbundet Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin fördömer skogsbolaget UPM:s beteende på arbetsmarknaden i hemlandet. Enligt pappersindustrins förhandlingsdelegation riskerar UPM med sitt eget beteende onödigt framtiden och arbetsplatserna för företaget som är mycket lönsamt.

UPM:s försök att försvaga sina anställdas anställningsvillkor har lett till strejk som redan varat i över tio veckor och vars slut inte kan skönjas. Bolaget säger sig vilja avtala om anställningsvillkoren, men i praktiken försöker bolaget diktera dem ensidigt. För tjänstemännens del har UPM inte ens gått med på att förhandla om anställningsvillkoren utan har kommit fram till att bestämma dem enligt eget synsätt.

Enligt Fackförbundet Pros arbetsmarknadsundersökning har förtroendet för arbetsgivaren rasat radikalt det senaste året hos medlemmarna som arbetar på UPM. Raset är mycket exceptionellt då man jämför med Pro-medlemmarnas svar allmänt taget.

Det är förståeligt, fastän inte till fördel för företaget, att flera chefers och sakkunnigas kompetenskapital flyttar från UPM till andra företag på grund av bristande förtroende. Enligt Pros uppgifter har allt fler tjänstemän vid UPM bytt arbetsplats. Det är exceptionellt att tiotals proffs lämnar UPM, för personalomsättningen har typiskt varit mycket liten och anställningsförhållandena har varit ovanligt långa.

Som Europas största papperstillverkare har UPM inte sedan i höstas kunnat svara på den ökade efterfrågan av tryckpapper. Tros vädjanden av många kunder och andra aktörer i branschen fortsätter UPM envist att låta lönsamma fabriker stå och skyller på andra för det.

Förlusten av UPM:s arbetstagares och kunders förtroende ka inte låta bli att inverka på företagets verksamhet och resultat och det kommer säkert att noteras bland aktieägarna.

Förlusten av flera hundra miljoner kvitteras inte på ett ögonblick ens med tillfälliga prishöjningar till följd av efterfrågan på tryckpapper.

Hoppas bolagsstämman i slutet av mars tar ställning till och drar behövliga slutsatser av den högsta ledningens förmåga att fortsätta i sina uppgifter.

Enligt Fackförbundet Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin äventyrar UPM i onödan med eget handlande ett mycket lönsamt företags framtid och arbetsplatser.

Ställningstagande 16.3.2022 av Fackförbundet Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin.

Till Pros förhandlingsdelegation för pappersindustrin hör förtroendemän i de tio största företagen i branschen i Finland. Förhandlingsdelegationen behandlar resultaten för de företagsspecifika kollektivavtalsförhandlingarna och föreslår för Pros styrelse att resultaten godkänns eller förkastas. Förhandlingsdelegationen ger vid behov också förslag om stridsåtgärder.