Hyppää pääsisältöön

Nuorten ansiot kehittyvät nopeammin prolaisilla aloilla

Nuorten ansiot kehittyvät nopeammin prolaisilla aloilla
Ikä ja työtehtävät vaikuttavat ansiokehitykseen. Hyvät työehtosopimukset ja vahva ay-toiminta lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta työpaikoilla.

Nuorten ansiot kehittyvät nopeammin prolaisilla aloilla

Julkaistu 27.01.2022 klo 10:09
Uutiset
Ikä ja työtehtävät vaikuttavat ansiokehitykseen. Hyvät työehtosopimukset ja vahva ay-toiminta lisäävät hyvinvointia ja tuottavuutta työpaikoilla.

Nuorten prolaisten ansiot kehittyvät prosentuaalisesti nopeammin kuin iäkkäämpien ihmisten.  Iän myötä palkkakehitys hidastuu. Tutkija Petri Palmun mukaan iän palkkakehitystä pysäyttävää vaikutusta voi kompensoida työnkuvalla ja tietenkin riittävillä yleiskorotuksilla. Esimerkiksi esihenkilöasema ennustaa keskimääräistä parempaa ansiokehitystä. Palkkakehitykseen vaikuttaa myönteisesti myös vaativan päätöksenteon lisääntyminen työtehtävissä.

Sen sijaan sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääntyminen työtehtävissä parantaa ansiokehitystä vain hitusen. Teknisten töiden muuttuminen vaativammaksi taas ei näytä siirtyvän ansioihin.

- Työaikojen ja etenkin työnkuvien muutosten tulisi näkyä selvemmin ansioissa. Edunvalvonnalla on tässä tärkeä rooli. Ansiokehitys paranee palkkausjärjestelmien kehittämisen, työaikavalvonnan ja työehtosopimusten noudattamisen avulla, Palmu sanoo. 

Työviikon piteneminen tuntuu palkkapussissa

Järjestyminen pitää myös huolen siitä, että palkattomat ylityöt eivät syö  ansioita vaan työviikon piteneminen tuntuu prolaisten palkkapussissa.

- Prosentin lisäys työviikon pituudessa vaikuttaa aika tarkalleen prosentin verran reaaliansioihin. Tämä kertoo siitä, että  yksilötasolla työehtosopimukset ja työaikavalvonta toimivat varsin hyvin, Palmu sanoo.

Sukupuolella ei ollut tilastollista eroa ansioiden muutosvauhtiin.

- Pron jäsenkentässä sukupuolten väliset selittämättömät ansioerot ovat olleet noin 8 prosenttia miesten hyväksi. Korkeaa keskiarvolukua selittävät palkkahaitarin yläpäässä syntyvät sukupuolierot. Sukupuolella ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa ansioiden vuosimuutosvauhtiin.

Teknologia nakertaa ansiokehitystä 

Ihmistyön nopea korvaaminen teknologialla on heikentänyt palkkausta ja lisännyt työttömyyttä.  Uuden analyysin mukaan em. teknologiailmiö omalta osaltaan hidastaa ansiokehitystä noin yhden prosentin vuodessa. Prolaisten työtä korvataan teknologialla voimallisesti esimerkiksi finanssialalla, teknologia-, metsä- ja kemianteollisuudessa sekä lentoaloilla.

Vaikka uusi teknologia lisää usein työn tuottavuutta ja toimii asiantuntijoiden apuna, sillä on myös kääntöpuolensa. Jos uusia järjestelmiä otetaan hätiköiden ja hallitsemattomasti käyttöön, aiheutuu siitä helposti ongelmia. Avainasemassa on johtaminen.

- Paras keino on panostaa johtamiskulttuuriin sekä työntekijöiden yhtäläisiin koulutusmahdollisuuksiin. Myös työntekijöiden aitoja vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä, Palmu summaa.