Hyppää pääsisältöön

Vahva tulos antaa hyvän pohjan tulevaan

Pron edustajisto kokoontui kevätkokoukseensa Majvikiin.
Ammattiliitto Pron viime vuoden tulos oli vahva ja voitollinen. Valmistautuminen työehtosopimusneuvotteluihin tahditti toimintaa.

Vahva tulos antaa hyvän pohjan tulevaan

Julkaistu 13.05.2022 klo 15:30
Uutiset
Ammattiliitto Pron viime vuoden tulos oli vahva ja voitollinen. Valmistautuminen työehtosopimusneuvotteluihin tahditti toimintaa.

Koronapandemia vaikutti yhä vahvasti toimintaan. Jäsentilaisuudet ja koulutukset järjestettiin pääsääntöisesti verkon välityksellä ja säästöjä syntyi esimerkiksi kokous- ja majoituskuluissa. Varsinaisen toiminnan kulut laskivat edellisvuoteen verrattuna ja olivat 28,2 (29,1) miljoonaa.

Pro valmistautui viime vuonna tiiviisti tuleviin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Valmistautumisessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten paperiteollisuuden ja mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimustoimintaa rakennetaan jatkossa. Työnantajaliitto Metsäteollisuus lopetti työehtosopimusten solmimisen jäsenyritystensä puolesta ja alalla siirryttiin yrityskohtaisiin sopimuksiin.

Neuvottelukierros alkoi syksyllä 2021, ja loppuvuodesta syntyi jo uusia työehtosopimuksia.  Monissa neuvotteluissa odotettiin kuitenkin teknologiateollisuuden päänavausta, joka tuli vuoden 2022 puolella.

Pro näkyi ja kuului

Pro näkyi ja kuului hienosti viime vuoden aikana. Alkuvuodesta kampanjoitiin ystävänpäivän hengessä, ja kesän kynnyksellä oli nuorille sekä kesätyöntekijöille suunnattu kampanja. Syksyllä jäseniä ilahduttivat ProViikot.

Työehtosopimusneuvotteluja tuettiin näyttävällä markkinointiviestinnällä. Siinä panostettiin esimerkiksi alakohtaiseen näkyvyyteen ja työehtosopimustietoisuuden lisäämiseen.

Jäsenyys ja jäsenhankinnallisuus korostuivat Pron uusilla, suomenkielisillä verkkosivuilla, jotka julkaistiin alkuvuodesta 2021. Ruotsin- ja englanninkieliset sivustot valmistuivat samana syksynä.

Työehtosopimusneuvottelujen myötä alkoi tiivis neuvotteluviestintä. Neuvottelujen etenemisestä kerrottiin uutiskirjeillä, verkkosivuilla, Proplus-sivustolla ja mobiilisovelluksessa sekä tarvittaessa myös mediatiedotteilla ja tekstiviesteillä. Lisäksi Pron somekanavat olivat aktiivisessa käytössä.

Nuorille ja opiskelijoille omaa tarjontaa

Oppilaitosyhteistyö kärsi koronan vuoksi. Pro näkyi kuitenkin esimerkiksi opiskelijakuntien ja ainejärjestöjen materiaaleissa ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi käytiin virtuaalisesti sekä oppilaitosvierailuilla että osallistuttiin tapahtumiin.

Nuorten foorumi heräteltiin hiljaiselosta ja mukaan innostettiin nuoria aktiiveja. Nuorille järjestettiin kaksi Liitosta voimaa -virtuaalitapahtumaa. Lisäksi nuorilla oli mahdollisuus osallistua STTK:n Vaikuttajavalmennukseen ja TJS Opintokeskuksen räätälöityyn yhdistyskoulutukseen.

Panostusta sähköisiin palveluihin

Pro luopui paperisista jäsenyyden ylläpitoon liittyvistä lomakkeista. Lomakkeet uusittiin, sähköistettiin ja sijoitettiin liiton verkkosivuille helposti löydettäviksi. Lisäksi muovinen jäsenkortti vaihtui mobiilijäsenkorttiin, joka on helposti jäsenten saatavilla Pron omassa mobiilisovelluksessa.

Onnibotti vastaili verkkosivuilla ahkerasti jäsenten kysymyksiin. Verkkosivuille lisättiin myös livechat tukemaan Onnibotin palvelua.  Lisäksi Onnibotti soitti jäsenille, joilla oli puuttuvia jäsenmaksuja.

Henkilöstön määrä kehittyy suunnitellusti

Asiantuntijaorganisaation yksittäinen kuluerä olivat henkilöstökulut, joita kertyi viime vuonna 16,4 miljoonaa.  Henkilöstökulujen hienoista nousua selittää Vakuutusväen Liiton fuusioituminen Prohon ja sen tuoma henkilöstömäärän kasvu.

Vuonna 2021 Pro työllisti keskimäärin 154 henkilöä, jotka työskentelivät pääosin edunvalvonnan, koulutuksen ja muiden palveluiden asiantuntijatehtävissä. Vuonna 2020 keskimääräinen henkilöstömäärä oli 150.  

Pron henkilöstöpolitiikka on määrätietoista ja harkitsevaa.

– Henkilöstön määrä on hyvässä tasapainossa jäsenmäärään nähden, talous- ja hallintojohtaja Jani Salenius toteaa.

Sijoitustoiminnan tuotot nousivat huimasti

Ammattiliitto Pro teki vuonna 2021 jälleen erinomaisen tuloksen. Liiton tilinpäätös oli 68 miljoonaa ylijäämäinen. Vahva tulos tukee liiton toimintaa ja vahvistaa edunvalvontaa entisestään.

- Talouden voidaan sanoa toteutuneen hyvin edustajiston antamissa raameissa, Salenius kuvailee.

Liiton jäsenmaksutuotto kehittyi myönteisesti.  Vakuutusväen Liiton fuusioituminen Pron lisäsi osaltaan jäsenmaksutuottoja.

Sijoitustoiminta tuotti 71 miljoona (53). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes 34 prosenttia. Sijoitustoiminnan poikkeukselliset tulot johtuvat pääasiassa Kojamon myydyistä osakkeista ja tavoitteesta vähentää yhden yhtiön painoa sijoitusomaisuudessa.

Liiton taseen loppusumma oli 323 (252) miljoonaa, kasvua vuoteen 2020 verrattuna oli 28 prosenttia. Liiton yhtiöt sisältävän konsernitaseen loppusumma nousi 356 (289) miljoonaan.

Pron edustajisto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 13. toukokuuta.