Hyppää pääsisältöön

Työelämän ajokortti ja Amisajokortti

Image
Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Työelämän ajokortti ja Amisajokortti

Työelämän pelisäännöt, työehtoasioista puhumattakaan, ovat vieraita monille työelämään siirtyville. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa työnteon arkipäivää, ja niiden tuntemus on tarpeen työelämään valmistuville.

Työelämän ajokortti -opintojakso voidaan suorittaa vapaasti valittavina opintoina kokonaan verkossa. Laajuus on korkeakoulun tarpeesta riippuen joko kolme tai viisi opintopistettä. Opintojakso on suunnattu ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Työelämän ajokortti ammattiin opiskeleville – tai Amisajokortti – taas on monikäyttöinen verkko-opetusmateriaali tukemaan toisen asteen opettajien ja opinto-ohjaajien työtä.

Työelämän ajokortti sekä Amisajokortti ovat maksuttomia.
Ammattikorkeakouluopiskelijoille
Työelämän ajokortti -opintojakso

Ammattiliitto Pron Työelämän ajokortti -opintojakso lisää opiskelijoiden työelämätietoutta mielenkiintoisella ja käytännönläheisellä tavalla sekä vahvistaa taitoja työpaikan hakuun.

Työelämän ajokorttia on jo 12 ammattikorkeakoulussa 

Opintojakso voidaan toteuttaa vapaasti valittavina opintoina kokonaan verkossa. Opintojakson laajuus on korkeakoulun tarpeesta riippuen joko kolme tai viisi opintopistettä.

Ohjaajina ovat Ammattiliitto Pron asiantuntijat. Opintojakso on maksuton.

Perehdyt työnhakutaitoihin ja niiden kehittämiseen
Työelämän pelisäännöt, työehtosopimukset ja työlainsäädäntö tulevat sinulle tutuiksi
Perehdyt työpaikan työsuojeluun, työhyvinvointiin ja työelämän sosiaaliturvaan

Opiskelijapalautteen mukaan Työelämän ajokortti on koettu hyödylliseksi ja sen uskotaan lisäävän omaa työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä. Koulutuksen vahvuuksiksi on koettu sen käytännönläheisyys ja kokonaisvaltainen ja ammattitaitoinen työelämäasioiden käsittely.

Opintojakson käytyään opiskelija
 • tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä työnhaussa
   
 • osaa laatia työnhaun keskeiset asiakirjat (cv/ansioluettelo)
   
 • tuntee sosiaalisen median pelisääntöjä ja osaa soveltaa niitä työnhaussa ja työelämässä
 • tuntee lakeihin ja sopimuksiin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa työelämässä 
   
 • tietää, mihin sitoutuu allekirjoittaessaan työsopimuksen
   
 • ymmärtää työelämän keskeiset toimintaperiaatteet  
   
 • ymmärtää työehtosopimusten ja työlainsäädännön merkityksen työelämässä, osaa hakea tarvitsemaansa tietoa oikeista lähteistä
 • tuntee keskeisiä työhyvinvointia ja työturvallisuutta koskevia sääntöjä ja toimintaperiaatteita  
   
 • tietää, mikä on työikäisen sosiaaliturva esim. sairastumisen ja työttömyyden aikana
Toteutus toisen asteen opiskelijoille
Amisajokortti ammattiin opiskeleville

Työnhakutaidot ja työelämän pelisäännöt ovat asioita, jotka opiskelijan on tarpeen tuntea, kun hän siirtyy opinnoista työelämään.

Näiden opintojen jälkeen opiskelija osaa suunnitella uraansa, kuvata omaa osaamistaan, etsiä oman alansa työpaikkoja, tehdä osuvia työhakemuksia ja vakuuttaa työhaastattelussa. Hän myös ymmärtää työsopimuksen solmimiseen liittyvät keskeiset asiat ja osaa toimia osana työyhteisöä.

Osio 1: Etsi oma urasi
Osio 2: Valmiina työnhakuun
Osio Tervetuloa työelämään!
Amisajokortti koostuu kolmesta osiosta:

Tässä moduulissa osallistuja suunnittelee omaa urapolkuaan.

Moduulin aikana hän:

 • Tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, vahvuuksiaan ja taitojaan
 • Valmistautuu esittelemään omaa osaamistaan
 • Selvittää oman alansa työmarkkinoiden tilannetta ja alansa osaamistarpeita
 • Rakentaa omaa urasuunnitelmaansa

Tässä moduulissa osallistuja valmistautuu työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn.

Moduulin aikana hän oppii:

 • Etsimään tehokkaasti oman alansa työpaikkoja
 • Tekemään itsensä näköisen työhakemuksen ja kertomaan omasta osaamisestaan
 • Valmistautumaan työhaastatteluun

Tämän moduulin aikana osallistuja oppii tuntemaan omat oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä.

Moduulin opinnot suoritettuaan hän:

 • Tietää mihin sitoutuu työsopimuksella ja mitä siitä kannattaa tarkistaa
 • Osaa toimia työyhteisön jäsenenä
 • Osaa toimia työpaikalla omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti

Sinua voisi kiinnostaa etenkin nämä

Image
Vihreitä kristalleja, timantteja, murska
Lausunnot
Julkaistu 16.02.2021
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1972/2020
Image
Kuva: Shutterstock
Uutiset
Julkaistu 25.11.2019
Pron jäsenet haluaisivat kohdentaa entistä enemmän veroja sosiaaliturvaan, sisäiseen turvallisuuteen, koulutukseen, julkiseen liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, kierto- tai kierrätystalouteen ja yleensä ympäristönsuojeluun. Nämä kaikki verotuksen kohteet korostuivat vuosien 2015 ja 2019 Pron jäsenten arvot- ja ihanteet tutkimuskyselyiden välillä.
Image
Justiina ikkunan edessä. Kuva: Turva.
Uutiset
Julkaistu 20.05.2019
Muuttaessa uuden irtaimiston hankintalista voi olla pitkä. Aina ei kuitenkaan tarvitse ostaa uutta. Vanhan tavaran kierrättäminen on sekä taloudellinen että ekologinen teko. Kun Justiina Jokinen muutti Tampereelle kaksi vuotta sitten opiskelemaan, lähes kaikki mitä hän vei mukanaan uuteen kotiin, oli käytettyä.