Hyppää pääsisältöön

Säännöllinen työaika

Valokuituoptiikka lähikuva, moderni tietoliikennetekniikka, tausta

Säännöllinen työaika

Työskennellessäsi toimihenkilötehtävissä säännöllinen työaikasi on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työviikkosi pituudeksi on voitu sopia myös 7,5 tuntia vuorokaudessa ja 37,5 tuntia viikossa.

Työaika kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksestasi, omalta luottamusmieheltäsi tai Pron asiantuntijalta. Jos aloitat uutena toimihenkilönä, työaikasi on sama kuin muilla samoissa tai vastaavanlaisissa tehtävissä toimivilla, ellet ole sopinut toisin.

Työaikalaissa ei ole säännöstä viisipäiväisestä työviikosta. Viikoittaista vapaa-aikaa ja sunnuntaityötä koskevat säännökset asettavat kuitenkin tosiasiallisia rajoituksia viikoittaisen työajan sijoittamiselle eri viikonpäiville.

Kaikissa työehtosopimuksissamme on lähtökohtana viisipäiväinen työviikko, ellei ole kysymys keskimääräisestä säännöllisestä viikkotyöajasta, jaksotyöstä tai vuorotyöstä. Näissä työaikamuodoissa työaika voidaan sijoittaa viikossa viittä useammallekin päivälle ja tasoittaa jakson työaika säännöllistä työaikaa vastaavaksi antamalla useitakin perättäisiä vapaapäiviä työajan tasoittumisvapaana.

Työviikko alkaa yleensä maanantaina, ellei paikallisesti ole toisin sovittu. Työvuorokausi alkaa yleensä joko vuorokauden vaihtuessa tai yrityksessä normaalisti noudatettavana ajankohtana (= ensimmäisen työvuoron alkaessa). Näillä määräyksillä on merkitystä joissakin tapauksissa laskettaessa viikoittaista tai vuorokautista ylityötä.

Säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajankohdat ja niissä tapahtuvat muutokset tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä.

Haluatteko ottaa käyttöön työpaikallanne keskimääräisen säännöllisen työajan?Silloin päivittäinen ja viikoittainen säännöllinen työaika voi vaihdella työehtosopimuksen asettamissa rajoissa ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaan.

Käyttöönottaminen edellyttää aina työvuoroluettelon laatimista tasoittumisjaksolle, jonka kuluessa työaika tasoittuu kyseisen työaikamuodon keskimääräiseen viikkotyöaikaan. Työvuoroluettelosta tulee käydä ilmi päivittäisen työajan alkamis- ja päättymisajankohta, päivittäisen lepoajan pituus ja ajankohta sekä viikoittaiset vapaapäivät.

Keskimääräisen säännöllisen työajan käyttöön voidaan siirtyä joko työnantajan päätöksellä tai sopimalla asiasta paikallisesti. Jos kyseessä on työnantajan yksipuolinen päätös, säännöllinen vuorokautinen työaika ei ylitä kahdeksaa tuntia. Useimpien työehtosopimusten mukaan työtuntien on tällöin tasoituttava sopimuksen mukaiseen 37,5 tai 40 tuntiin viikossa seuraavasti:

  • päivätyössä enintään 6 viikon pituisena ajanjaksona,
  • keskeytyvässä 2 vuorotyössä enintään 9 viikon pituisena ajanjaksona,
  • 3-vuorotyössä enintään 1 vuoden pituisena ajanjaksona.

Näissä tapauksissa tasoittumisjaksoon tulee sisältyä keskimäärin kaksi vapaapäivää viikossa.

Työehtosopimukset antavat huomattavasti laajemmat mahdollisuudet järjestää työaika keskimääräiseksi paikallisesti sopien. Tällöinkään säännöllinen vuorokautinen työaika ei saa ylittää 12 tuntia.

Keskimääräistä säännöllistä työaikaa koskevissa määräyksissä on työehtosopimuskohtaisia eroja, joten ennen mahdollisen paikallisen sopimuksen tekemistä tarkista asia oman alan työehtosopimuksesta. Voit aina olla myös meihin yhteydessä.

Lisää tietoa
Mietitkö vielä, miten edetä?

Jäsenenä käytössäsi ovat kaikki asiantuntijamme.

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!

Liity jäseneksemme jo tänään!

Saat kaikki edut ja palvelut käyttöösi.

Jäsenyys sisältää ansiosidonnaisen työttömyysturvan.