Hyppää pääsisältöön

Työnseisaukset

Prolaisia lakkovahteja

Työnseisaukset

Lakko eli työnseisaus on työtaistelun muoto, jossa henkilöt kieltäytyvät tekemästä työtä. Osallistuminen ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämään lakkoon aina laillista.

Ammattiliiton tai sen jäsenyhdistyksen järjestämä lakko on  aina lakossaolijalle laillinen eli et tee mitään laitonta osallistuessasi liiton järjestämään lakkoon.  Mahdolliset seuraamukset laittomista työtaistelutoimenpiteistä kohdistuvat aina ammattiliittoon tai sen jäsenyhdistykseen

Työ- ja virkaehtosopimuksissa on sovittu, että kyseiseen sopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet ovat kielletty sopimuksen voimassaolon aikana. Mikäli sopimusta rikotaan, niin siitä voidaan tuomita sakkorangaistus, josta vastaa työtaistelun järjestäjä.

Kun työ- ja virkaehtosopimus ei ole voimassa,  ollaan ns. sopimuksettomassa tilassa. Tällöin lakon järjestäjän pitää antaa kirjallinen ennakkoilmoitus kahta viikkoa ennen lakon alkamista. Ilmoitus annetaan sekä valtakunnansovittelijalle, että sopimuksen vastaneuvottelijalle (työnantajaliitolle). Mikäli ilmoitusaikaa ei noudateta, niin työtaistelun järjestäjä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Edellä kuvatut tilanteet koskevat vain työ- ja virkaehtosopimukseen liittyviä työtaisteluita. Näiden lisäksi on mahdollista järjestää laillisesti esimerkiksi myötätuntolakkoja, poliittisia työtaisteluita sekä ylityökieltoja. Näihin ei liity ilmoitusaikaa tai se on voitu erikseen sopia esimerkiksi 4 päivän mittaiseksi. Ne eivät ole kuitenkaan ole lain puitteissa mahdollisia virkasuhteisille, joille ainoa sallittu laillinen työtaistelutoimi on lakko.

Seuraa Pron lähettämiä jäsenkirjeitä. Lakkoon liittyvää jäsenviestintää on koko 14 vuorokauden ajan lakkovaroituksen jättämisen jälkeen. Saat luottamusmieheltäsi lisätietoja lakosta.

Lakkoilmoituksessa kerrotaan aina kellonaika, milloin lakko alkaa. Töihin ei mennä enää lakon alkamisajan jälkeen. Mikäli lakko alkaa kesken työvuoron, työ lopetetaan lakon alkaessa ja poistutaan työpaikalta. Pron luottamushenkilö kiertää lakon alkaessa työpaikan ja ohjaa henkilöstön ulos.

Älä jätä työpaikallesi mitään, mitä mahdollisesti tarvitset lakon aikana. Lakon alkamisen jälkeen työpaikalle ei saa mennä missään tilanteessa. Yleensä työnantaja pyytää lakon alkaessa palauttamaan työnantajan työntekijälle työsuhde-etuna luovuttamat työvälineet. Pyydettäessä nämä välineet on jätettävä työnantajan hallintaan.

Tarkista, että sinulla on lakkotoimikunnan yhteystiedot ja mahdollisen lakkotoimiston yhteystiedot sekä aukioloajat. Seuraa myös Pron nettisivuja sekä jäsensivuja, joissa kerrotaan tuoreimmat tiedot lakosta. Tarkista myös henkilökohtaiset tietosi Proplus-jäsensivuilta. Mikäli olet ilmoittanut liittoon vain työsähköpostin ja puhelinnumeron, niin rekisteriin kannattaa päivittää myös toissijainen sähköposti / puhelinnumero. Näitä tietoja käytetään lakkotilanteissa jäsenviestitykseen.

  Seuraa lakon aikana liiton nettisivuilla olevaa tiedotusta. Uutta lakkoinformaatiota päivitetään sivuille ja neuvottelutilanteissa uutisointi on jatkuvaa.  Lakkotoimikunta ilmoittaa lakkotilaisuuksista ja lakkotoimistosta, jonne voi tulla keskustelemaan ja kysymään lakkoon liittyvistä asioista. Töihin palataan määräaikaisen lakon päättymisajan jälkeen. Lakon päättyessä neuvottelutulokseen, tehdään työhönpaluusopimus. Tyypillisesti lakon jälkeen on 1-3 päivää aikaa palata töihin. Tältä ajalta työnantaja ei maksa palkkaa. 

  Mikäli sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys. Olet oikeutettu lakkoavustukseen liittymispäivästä alkaen, mikäli olet lakossa.  Lakkoavustuksesta pidätetään automaattisesti ennakkopidätys. 

  Lakon ajalta toimihenkilölle ei makseta työttömyyspäivärahaa. Mikälityösuhteesi päättyy lakon aikana ja jäät työttömäksi, on sinun ilmoittauduttava työvoimatoimistoon työnhakijaksi normaalimenettelyn mukaisesti. Työttömäksi jääneen toimihenkilön oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy normaalisti tätä koskevien sääntöjen mukaan.

   

  Lakkoon osallistuvalle ei voi tulla henkilökohtaisia seuraamuksia liiton tai yhdistyksen järjestämästä työtaistelusta. Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat liiton järjestämään työtaistelutoimenpiteeseen. Mikäli koet painostusta,  raportoi siitä liittoon välittömästi. 

  Työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa työsopimusta työtaisteluun osallistumisen takia, jos työtaistelu on liiton tai paikallisyhdistyksen toimeenpanema. Työtaistelun muodolla ei ole merkitystä. Luottamusmiesten, osastoluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen työsuhdeturva määräytyy työehtosopimuksen määräysten tai lain mukaan myös lakon aikana.

  Lakko ei muuta työnantajan oikeutta irtisanoa työsuhdetta työtaistelun aikanakin, esim. tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Irtisanomisperuste tai irtisanomisen kohdistuminen ei kuitenkaan saa olla syrjivää, esimerkiksi perusteettomasti vain liittoon kuuluviin toimihenkilöihin kohdistuvaa. Sinulla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus milloin vain, myös lakon aikana.

  Työnantaja ei saa toimia syrjivästi tai epätasapuolisesti niiden henkilöiden valitsemisessa, joiden työsuhteen päättämistä se harkitsee. Työsuhteen päättäminen joukkotyötaisteluiden yhteydessä on erittäin harvinaista. Tällaisessa tapauksessa on syytä ottaa välittömästi yhteyttä liittoon.

  Aikuinen vakava mies, vaaleanpunainen tausta
  Maksetaanko lakon ajalta lakkoavustusta?
  Mikäli sinulle tulee ansionmenetystä työnseisauksen takia, maksamme sinulle lakkoavustusta. Edellytyksenä on, että sinulla on Pron voimassa oleva jäsenyys.
  Usein kysyttyjä kysymyksiä lakoista

  Pro on asettanut erikseen nimetyt työpaikat tietyillä sopimusaloilla työnseisauksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä työpaikoilla kyseisen työehtosopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat työt ovat työnseisauksen piirissä eikä niitä saa tehdä kukaan