Hyppää pääsisältöön

Työsuhteen päättäminen

Kuva: Shutterstock

Työsuhteen päättäminen

Työsuhde voi päättyä määräajan päättymiseen, irtisanomiseen, purkamiseen tai erityistilanteessa siihen, että työsuhdetta pidetään purkautuneena. Sekä työntekijä että työnantaja voivat päättää työsuhteen, kun päättämiseen on lain mukaiset perusteet.
Usein kysyttyjä kysymyksiä irtisanomisesta

Laki suojaa sinua, joten työnantajallasi on oikeus irtisanoa sinut vain painavista syistä. Tällainen syy on esimerkiksi se, jos tarjolla oleva työ vähenee tai loppuu. Työnantajalla on myös peruste irtisanomiselle, jos rikot työntekijänä velvoitteitasi. Tällöin sinulle on kuitenkin lain mukaan annettava mahdollisuus korjata toimintatapaasi.

Sinua ei saa irtisanoa esimerkiksi sairauden, vamman, ay-toiminnan tai ideologisten syiden vuoksi. Jos irtisanominen tapahtuu ilman asiallista ja hyväksyttävää syytä, on työnantaja velvollinen korvamaan sinulle laittoman irtisanomisen.

Työnantajan on pyynnöstäsi annettava sinulle viivytyksettä kirjallisesti irtisanomisen syyt ja työsuhteesi päättymispäivämäärä.

Työntekijänä sinä voit irtisanoutua pelkästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti työnantajallesi. Sinulla ei ole velvoitetta perustella irtisanoutumistasi.

Jos sinä irtisanoudut, irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut enemmän kuin viisi vuotta. Alle viiden vuoden työsuhteessa irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Jos työsopimuksesi irtisanominen tapahtuu työnantajasi aloitteesta, irtisanomisaika on pisimmillään kuusi kuukautta. Tämä koskee yli 12 vuotta jatkuneita työsuhteita. Enintään vuoden kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia toisin irtisanomisajasta työsuhteen irtisanomisen jälkeen, mutta molempien on suostuttava muutokseen. Tällöinkään irtisanomisaika ei saa olla yli kuusi kuukautta.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä. Jos irtisanomisaika on kuukausia, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu.

Kun työsopimus on tehty määräaikaiseksi, työsuhdetta ei voi irtisanoa ennen määräajan loppumista ellei siitä ole erikseen työsopimuksessa sovittu. Tämä koskee sekä sinua että työnantajaasi. Asiasta voidaan kuitenkin yleensä sopia työntekijän ja työnantajan kesken. Jos työsopimuksessasi on sovittu erikseen koeajasta, voi sopimuksen purkaa koeajalla huolimatta määräajasta. Määräaikainen työsopimus voidaan myös erikseen sopia irtisanomisenvaraiseksi, jolloin se on irtisanottavissa molemmin puolin.

Lopputilillä eli loppupalkalla tarkoitetaan irtisanomisajalta maksettavaa normaalia palkkaa, johon kuuluu myös kaikki normaalit  luontaisedut irtisanomisajalta.  Sen yhteydessä on myös maksettava käyttämättömät lomapäivät, kertyneet saldovapaat ja ylityötunnit. Lopputili on maksettava työntekijän tilille viimeisenä työpäivänä, ellei asiasta ole sovittu toisin työsopimuksessa. 

Koeajan kuluessa työsopimuksesi on mahdollista purkaa koeajan perusteella. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin joko sinä  tai työnantajasi ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättymisperusteena. Sinun tai työnantajan ei tarvitse ilmoittaa työsopimuksen päättämisen yhteydessä muuta perustetta työsuhteen purkamiselle kuin koeajan olemassaolo.

Lisää tietoa

Työntekijä voidaan irtisanoa vuorotteluvapaan, opintovapaan tai sairausloman aikana, mutta tällöin työnantajan on todistettava, ettei irtisanominen ole johtunut edellä mainituista seikoista. Tilanteissa, joissa työnantaja esimerkiksi lakkauttaa kokonaisen osaston, ei erillisiä perusteluita tarvita, sillä irtisanominen kohdistui koko osastoon, ei tiettyihin henkilöihin.

Äitiysvapaan, vanhempainvapaan ja hoitovapaan aikana työntekijällä on ns. korotettu irtisanomissuoja. Mikäli työnantaja tänä aikana irtisanoo työntekijän, tulee irtisanomisella olla erittäin korkeat perustelut. Tästä syystä työnantajat eivät irtisanokaan juuri ketään perhevapaan aikana. Ainoastaan todella vaativissa tilanteissa, kuten esimerkiksi konkurssin tai yrityksen lopettamisen aikana voidaan perhevapaalla olevan työsuhde irtisanoa. Osittaisen hoitovapaan aikana edellä mainittua korotettua irtisanomissuojaa ei ole, vaan tällöin työnantajan on vain perusteltava, ettei irtisanominen johtunut osittaisesta hoitovapaasta.

Irtisanomisaika on normaalia työaikaa eikä sillä ole vaikutusta työntekemiseen tai velvollisuuksiisi työntekijänä. Työnantaja voi kuitenkin yksipuolisesti poistaa työvelvollisuutesi  irtisanomisajalta. Tällöin sinun ei tarvitse tulla irtisanomisaikana töihin, mutta palkka on kuitenkin maksettava normaalisti irtisanomisajan päättymiseen saakka. Työantaja voi tällöin ottaa pois esimerkiksi työsuhdeauton, puhelimen tai tietokoneen, mutta toimiessaan näin on hänen kuitenkin maksettava luontoisedut sinulle palkassasi.

kyltit
Pro Noste auttaa
kyltit

Työsuhteen päättyessä ei kannata jäädä asian kanssa yksin. Pro Noste tarjoaa jäsenillemme psykologi- ja hyvinvointipalveluita sekä neuvoo työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.