Hoppa till huvudinnehållet

55+ och för fullt i arbete

minea pyykonen
Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen upplever att hon nu som 55-åring kan utnyttja all sin kompetens. Många i samma ålder som Pyykönen får däremot känna av diskriminering på arbetsmarknaden.

55+ och för fullt i arbete

Publicerad 08.03.2022 kl. 11:23
Nyheter
Text
Anu Vallinkoski | Översättning Susanne Paetau
Bild Juho Kuva
Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen upplever att hon nu som 55-åring kan utnyttja all sin kompetens. Många i samma ålder som Pyykönen får däremot känna av diskriminering på arbetsmarknaden.

Fackförbundet Pros direktör för servicesektorn Minea Pyykönen fyllde den sista januari 55 år och känner att hon nu lever de bästa åren hittills under sin arbetskarriär.

– Det känns som att jag nu kan utnyttja allt mitt kunnande som jag fått på olika arbetsplatser, i olika team och positioner under 35 år. Alla mina kunskaper och färdigheter behövs. Det är mycket motiverande, beskriver Pyykönen.

Hon påpekar att en lång arbets- och livserfarenhet har förberett henne för arbetet som chef och direktör. God självkännedom hjälper att förstå också andra människor. Likaså har tron på den egna kompetensen gett säkerhet i arbetet som direktör.

De svaga sysselsättningsutsikterna för erfarna proffs står i konflikt med arbetskraftsbristen i många branscher liksom med målsättningen att höja pensionsåldern.

Det går inte lika bra i arbetslivet för alla Pyykönens jämnåriga.

– På den finländska arbetsmarknaden ser utsikterna för över 55-åringar inte alls bra ut nu. Om en blir arbetslös i den här åldern är det tyvärr mycket svårt att sysselsättas, utbrister hon.

Hon tycker de svaga sysselsättningsutsikterna för erfarna proffs står i konflikt med arbetskraftsbristen i många branscher liksom med målsättningen att höja pensionsåldern.

– Har vi råd att låta en sådan här resurs gå till spillo, frågar hon.

Fel uppfattning och onödiga rädslor

Bakom åldersdiskrimineringen på den finländska arbetsmarknaden finns enligt Pyykönen många slags fördomar, rädslor och fel uppfattningar.

Arbetsgivarna kan vara rädda för att anställa över 55-åringar av rädsla för kostnader. Vid en uppsägningssituation kan det leda till större kostnader än normalt för arbetsgivaren om den uppsagda personen med lång karriär inte sysselsätts mer före pensioneringen.

I föreställningarna kan 60-åriga arbetstagare också ha fastnat i sina rutiner eller vara långsamma att lära sig.

– En yngre rekryterare kan kanske också vara rädd att ett erfaret proffs kommer och tränger undan hen från chefsposten, antar Pyykönen.

I många andra länder värdesätts lång erfarenhet mer än i Finland. Till exempel i politiken i USA verkar hög ålder inte vara en belastning. Donald Trump och Joe Biden är båda över 70 år. Representanthusets talman Nancy Pelosi är 81 år. I Sverige är sysselsättningssiffrorna för över 55-åringar mycket högre än för de jämnåriga i Finland.

Varför lönar det sig att anställa en arbetstagare som är 55+?

Pyykönen kommer på flera orsaker till varför det skulle löna sig också för finländska arbetsgivare att anställa över 55-åringar.

– Den här generationen motiveras bra av sitt arbete och har förbundit sig till sin arbetsplats. Yngre har mer sådant tänk att man är några år på samma arbetsplats och byter sen arbetsgivare. Över 55-åringar kan tänka sig att arbeta på samma plats karriären slut. Arbetsgivaren behöver inte vara rädd för att snart behöva göra nyrekryteringar. Det är ju dyrt, förklarar Pyykönen.

Den här generationen motiveras bra av sitt arbete och har förbundit sig till sin arbetsplats.

Största delen av dem som fyllt 55 år har redan småbarnsåren bakom sig. Deras arbetsdagar är mer flexibla än ungas med familj, vilka skyndar sig från jobbet för att hämta barn från dagvården. Likaså är det lättare för äldre att resa i arbetet än det är för småbarnsföräldrar.

Den större livserfarenheten kan också synas som bra social kompetens och som förmåga att uppfatta större helheter.

Ett erfaret proffs kan också ta rollen som mentor och överföra sina kunskaper och färdigheter till yngre kolleger.

Femtioåring är inte gammal

Felaktiga antaganden och onödiga rädslor kan enligt Pyykönen skingras genom att hålla åldersdiskriminering framme i den offentliga diskussionen.

Hon tycker att den offentliga makten också borde uppmuntra arbetsgivarna med hjälp av konkreta morötter att anställa erfarna proffs.

Den offentliga makten borde också uppmuntra arbetsgivarna med hjälp av konkreta morötter att anställa erfarna proffs.

– En sporre kunde vara att minska byråkratin och införa en snabbfil för över 55-åringars lönestödsansökningar. Ett annat sätt kunde vara att sänka arbetsgivarnas socialskyddsavgifter vid anställning av över 55-åring. Så skulle många flytta bort från socialskyddet och i stället intjäna skattemedel, föreslår hon.

Även vardagliga ordval kan inverka på inställningen till erfarna proffs. Genom att till exempel tala om äldre eller åldrande arbetstagare upprätthålls en bild av att det skulle finnas brister i över 55-åringars arbetsförmåga som beror på åldern.

– Jag upplever inte att jag är äldre. Tvärtom tänker jag att jag har mycket att ge arbetslivet ännu i över ett årtioende, säger Pyykönen.