Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro gav strejkvarsel till UPM

Kollektivavtalet för UPM:s tjänstemän i pappersindustrin löper ut i årsskiftet och bolaget går inte med på att förhandla ett nytt. UPM har meddelat att de tar i användning anställningsvillkor som de ensidigt bestämt. Pro gav idag strejkvarsel till UPM.

Fackförbundet Pro gav strejkvarsel till UPM

Publicerad 17.12.2021 kl. 13:29
Nyheter
Kollektivavtalet för UPM:s tjänstemän i pappersindustrin löper ut i årsskiftet och bolaget går inte med på att förhandla ett nytt. UPM har meddelat att de tar i användning anställningsvillkor som de ensidigt bestämt. Pro gav idag strejkvarsel till UPM.

Fackförbundet Pros styrelse har idag 17.12 hållit ett extra möte där det behandlat avtalsläget för tjänstemännen i UPM. Kollektivavtalet för tjänstemännen, som Pro förhandlat, löper ut 31.12.2021 och UPM har svarat nekande på alla inbjudningar till förhandling om nytt avtal. Pro har idag utlyst tre veckors strejk för dem som arbetar vid UPM och omfattas av pappersindustrins kollektivavtal.

Vi kan inte lämna tjänstemännen utan något att falla tillbaka på

Tjänstemännen är från början av nästa år utan anställningsvillkor, lönegrunder och lönehöjningar som parterna avtalat om sinsemellan.

- UPM har meddelat att man tar i användning anställningsvillkor som de ensidigt bestämt. Det här har meddelats redan i februari, men för de flesta tjänstemän är det fortfarande oklart vilken lön de kommer att få nästa år.  En stor del av ersättningarna i kollektivavtalet i anslutning till arbetet är öppna, man har inte berättat om lönegrunderna och lönehöjningar har inte lovats. Det är sannolikt att många tjänstemäns totala inkomster sjunker. Hur mycket, det är ännu en gåta, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

 UPM:s ledning har meddelat att man inte tillämpar gamla anställningsvillkor med efterverkan av avtalet som löper ut, utan man övergår genast 1.1.2022 till att själv bestämma villkoren.

 - Vi kan inte lämna tjänstemännen utan något att falla tillbaka på och beroende av UPM-ledningens barmhärtighet. Strejk är ett extremt medel, men exceptionell och utan like är också UPM-ledningens tjurskallighet att förstöra stabiliteten i arbetslivet och grunderna för sina anställdas utkomst, säger Malinen.

När och var börjar strejken?

Strejken börjar 1.1.2022 klockan 6.00 (utom i bioraffinaderiet i Villmanstrand, där strejken börjar 1.1.2022 klockan 7.00). Strejken slutar 22.1.2022 klockan 6.00, om inte förhandlingsresultat om nytt kollektivavtal har uppnåtts före det.

Allt arbete som omfattas av kollektivavtalet som kommer att löpa ut för tjänstemännen i pappersindustrin är strejkbelagt i följande bolag: UPM Communication Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Specialty Papers Oy, UPM Sales Oy, UPM Pulp Sales Oy och UPM-Kymmene Oyj. Strejken gäller allt arbete som omfattas av tjänstemännens kollektivavtal i pappersindustrin som löper ut.

Om strejken har meddelats till UPM och riksförlikningsmannen inom den tid som lagen förutsätter.