Hoppa till huvudinnehållet

Fackföreningen Nousu blir medlemsförening i Fackförbundet Pro från 1.1.2022

kolikoita ja seteleitä
Fullmäktige för Fackföreningen Nousu har i dag fattat beslut om att Nousu ansluter sig som medlemsförening i Fackförbundet Pro från 1.1.2022. Nousus beslut sammanför finanssektorn och dess intressebevakning under samma tak.

Fackföreningen Nousu blir medlemsförening i Fackförbundet Pro från 1.1.2022

Publicerad 08.10.2021 kl. 14:50
Nyheter
Fullmäktige för Fackföreningen Nousu har i dag fattat beslut om att Nousu ansluter sig som medlemsförening i Fackförbundet Pro från 1.1.2022. Nousus beslut sammanför finanssektorn och dess intressebevakning under samma tak.

Nousus ordförande Kari Ahola berättar om orsakerna som ledde till utredning om samarbete och till det nu fattade beslutet.

– Arbetsgivarförbunden har de senaste åren ändrat sina verksamhetsmodeller och i och med det har deras linje för intressebevakningen hårdnat. Arbetsgivarnas intensiva vilja att övergå till ett diktatsamhälle, där arbetstagarnas lönesättning och rättigheter grundar sig högst på minimibestämmelserna i lagstiftningen, kan inte vara ett rättvist samhälle och som arbetstagarna kan godkänna. Löntagarrörelsen måste också förändras, vi får inte leva i det förgångna. Utspridda är vi svaga, tillsammans starka. Nousus beslut sammanför finanssektorn och dess intressebevakning under samma tak. Nousus utmärkta verksamhet kompletteras av Fackförbundet Pros utmärkta resurser. Våra medlemmar får nya medlemsförmåner och mer omfattande service. Förväntningarna är höga då vi har Finlands bästa förening på företagsnivå Nousu samman med Finlands bästa fackförbund.

– Förberedelserna för fusionen har skett i mycket gott samförstånd. Nousus starka intressebevakning har varit övertygande i Nordea-koncernen. Vi väntar ivrigt på samarbetet med nya Pro-personalrepresentanter och önskar de Nordea-anställda varmt välkomna som medlemmar i Pro, säger Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen.

 

Fackföreningen Nousu är fackförening för alla tjänstemän, chefer och experter som arbetar i Nordea Bank Abp och dess dotterbolag. Nousu är en del av Fackförbundet Unio, som hör till STTK. Nousu är med och förhandlar om det allmänt bindande kollektivavtalet för finansieringsbranschen. Föreningen har 4 000 medlemmar.