Skip to main content

Kandidatnomineringen till Pros representantskapsval upphör snart

Fackförbundet Pros medlemmar väljer med fyra års mellanrum hundra ledamöter och högst hundra allmänna suppleanter till representantskapet, som är Pros högsta beslutande organ. Nästa representantskapsval hålls 10.8–4.9.2020. Kandidatnomineringen började 2.3.2020 och slutar 7.6.2020.

Kandidatnomineringen till Pros representantskapsval upphör snart

Publicerad 03.06.2020 at 10:26
Uutiset
Fackförbundet Pros medlemmar väljer med fyra års mellanrum hundra ledamöter och högst hundra allmänna suppleanter till representantskapet, som är Pros högsta beslutande organ. Nästa representantskapsval hålls 10.8–4.9.2020. Kandidatnomineringen började 2.3.2020 och slutar 7.6.2020.

Pro Nyheter

Representantskapet väljs av medlemmarna med val.

Representantskapet fastställer Pros handlingslinjer, väljer förbundets ordförande och övervakar styrelsens verksamhet. Det fastställer bland annat förbundets bokslut och beviljar ansvarsfrihet för de ansvarsskyldiga.

Därtill bestämmer representantskapet om röstnings- och valordningen, medlemsavgiften och den andel av medlemsavgiften som återbärs till medlemsföreningarna.

Enligt Pros stadgar sammanträder representantskapet två gånger per år, vid behov oftare.

Anvisningar för kandidatnominering   

Sänd kandidatnomineringsblanketten till Pros centralvalnämnd på adressen edustajistovaalit@proliitto.fi senast 7.6.2020. 

Valreglementet och kandidatnomineringsblanketten för föreningarna hittas i Proplus: Ammattiliitto Pro-gruppen > Dokumenttipankki > Edustajistovaalit 2020/Representantskapsvalet 2020.   

I industrisektorn och i ict- och kommunikationssektorn hålls regionala val. I servicesektorn, finanssektorn och i den offentliga sektorn är valet nationellt. Områdenas kvoter tryggar den regionala representativiteten. 

Kandidater i valet kan nomineras av förbundets medlemsföreningar och självständiga valmansföreningar. Valmansförening kan bildas av minst tjugo röstberättigade medlemmar i samma sektor. Kandidatens valdistrikt och valområde bestäms utgående från var kandidaten varit antecknad i förbundets medlemsregister 10.2.2020 klockan 16. 

Att rösta i valet

De röstberättigade röstar elektroniskt i valet. Medlemmarna får ett valbrev på posten och elektroniskt. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är rätt i registret.

Du hittar närmare anvisningar om valet genom att logga in till Proplus: Ammattiliitto Pro-gruppen > Dokumenttipankki > Edustajistovaalit 2020/Representantskapsvalet 2020

Mera information om valet kan du fråga av organisationschef Pasi Nieminen.