Skip to main content

Permitteringar av Pro-medlemmar har minskat från toppen i våras, svag ökning i arbetslöshet

Kuva: Shutterstock
Toppen av permitteringsvågen, som coronaviruset orsakade, verkar vara bakom oss i de privata branscherna inom Fackförbundet Pro. Av medlemmarna i Pros privata sektor var 3,7 procent permitterade i augusti 2020, vilket är cirka 4 procentenheter mindre än i maj.

Permitteringar av Pro-medlemmar har minskat från toppen i våras, svag ökning i arbetslöshet

Publicerad 09.09.2020 at 16:11
Uutiset
Toppen av permitteringsvågen, som coronaviruset orsakade, verkar vara bakom oss i de privata branscherna inom Fackförbundet Pro. Av medlemmarna i Pros privata sektor var 3,7 procent permitterade i augusti 2020, vilket är cirka 4 procentenheter mindre än i maj.

Pro Nyheter

Fastän permitteringsgraden som helhet sjunkit, påpekar Pros ordförande Jorma Malinen att coronan behandlar Pro-medlemmar i olika branscher på olika sätt. 

– I vissa branscher är situationen ännu mycket svag, i andra har återhämtningen redan börjat. Nu intar en återhämtning av efterfrågan i centrala exportländer och skötseln av den inhemska efterfrågan en viktig ställning, poängterar Malinen. 

Permitteringsgraden varierar också kraftigt regionalt. 

– Regionalt sett har det relativa sysselsättningsläget varit bäst i mellersta Österbotten, där Pro-medlemmarnas permitteringsgrad som högst bara var knappt tre procent. I andra regioner var permitteringsgraden som högst 5–10 procent, berättar Pros forskare Petri Palmu

Pro-medlemmarnas sysselsättning på bra nivå 

Där som antalet permitteringar sjunkit i Pros privata branscher, har arbetslösheten vänt svagt uppåt. I augusti var ungefär 5 procent av Pros medlemmar i de privata branscherna arbetslösa, vilket är ungefär en halv procentenhet mer än i början av sommaren.  

– Fastän permitteringar är ett sätt att hindra uppsägningar, börjar en hög permitteringsgrad ofrånkomligen synas som arbetslöshet då permitteringarna drar ut, säger Palmu. 

Trots en ökning är Pro-medlemmarnas arbetslöshetsgrad lägre än för finländarna i genomsnitt. Enligt Statistikcentralen var arbetslöshetsgraden i Finland 7,7 procent i juli.   

– Arbetslöshetssiffrorna ligger typiskt kring fem procent då den ekonomiska konjunkturen är god, konstaterar Palmu.  

Teknologiindustrin har hittills skonats från allvarligare slag 

Branschvis granskat är förändringen klart kraftigast i flygbranschen, som lider svårt av coronan. Ännu i maj var över hälften av Pros medlemmar i flygbranschen permitterade, men förra månaden hade de permitterades relativa andel redan sjunkit till 19,8 procent. Samtidigt har likväl arbetslösheten skjutit i höjden som en raket från 2 procent i maj till 12 procent i augusti.   

I Pros största avtalsbransch teknologiindustrin var medlemmarnas arbetslöshetsgrad i augusti tre procent och permitteringsgraden på motsvarande sätt 6,5 procent. Fastän permitteringsgraden i branschen klart vände neråt efter toppen i juni på över 12 procent, har man likväl inte hittills noterat ökning i arbetslöshetsgraden. Det sjunkande antalet permitteringar i skogsindustrin har inte heller än så länge följts av ökning i arbetslöshetsgraden.   

Statistikuppgifterna som Pro samlar in finns att få på vår webbplats. Det finns också olika räknare och applikationer att tillgå för att analysera informationen.