Skip to main content

Pro betjänar också på sommaren

Kuva: Shutterstock
Pro betjänar också på sommaren varje vardag. Via Proplus eller mobilapplikationen kan du ta kontakt 24/7.

Pro betjänar också på sommaren

Publicerad 11.06.2020 at 13:27
Uutiset
Pro betjänar också på sommaren varje vardag. Via Proplus eller mobilapplikationen kan du ta kontakt 24/7.

Pro medlemsärenden

Rådgivningen i frågor om anställnings- och tjänsteförhållanden betjänar till 21.6 från måndag till fredag klockan 8.30–16 och 22.6–7.8 klockan 9–14 på telefonnummer 09 1727 3442.

I medlemsärenden betjänar vi till 5.7 från måndag till fredag klockan 9–14 och 6–31.7 klockan 9–12 på telefonnummer 09 1727 3440.

Arbetsgivarnas inkasseringsrådgivning betjänar till 19.7 från måndag till fredag klockan 9–12 på telefonnummer 09 1727 3390. Inkasseringsrådgivningen är stängd 20–24.7, men betjänar därefter igen normalt.

Permitteringslinjen betjänar till 30.6 från måndag till fredag klockan 9–12 på telefonnummer 09 1727 3420. 

På grund av arbetsanhopningen till följd av coronan är Pros arbetslöshetskassas telefonjour på telefonnummer 09 1727 3444 tills vidare öppen vardagar klockan 9–12.

Vi har flyttat

Vårt huvudkontor och Helsingfors regionkontor samt Arbetslöshetskassan Pro flyttade i början av juni från Gräsviken till Fiskehamnen. Vår nya adress är:

Verkstadsgatan 13 A
00580 Helsingfors

PB 183
00581 Helsingfors

Ladda ner Pros mobilapplikation

Ladda Pros mobilapplikation till din telefon före du går på semester. Mobilapplikationen fungerar som ditt försäkringskort och via den hittar du regionala medlemsförmåner.

Bekanta dig med applikationen.

Alla våra medlemsförmåner hittas också i sökmotorn på vår webbplats. I den finns också information om hur du kan ta förmånerna i användning.

Bekanta dig med sommarförmånerna