Hoppa till huvudinnehållet

Pro förkastade medlingsbudet och gav nytt strejkvarsel i ict-branschen

Medlingsbudet som gavs 6.5 löser inte de långvariga problemen i branschen och den erbjudna löneuppgörelsen höjer inte tillräckligt de lägsta lönerna i branschen. Därför har Pro förkastat medlingsbudet och varslat om ny strejk i branschen.

Pro förkastade medlingsbudet och gav nytt strejkvarsel i ict-branschen

Publicerad 08.05.2022 kl. 19:39
Nyheter
Medlingsbudet som gavs 6.5 löser inte de långvariga problemen i branschen och den erbjudna löneuppgörelsen höjer inte tillräckligt de lägsta lönerna i branschen. Därför har Pro förkastat medlingsbudet och varslat om ny strejk i branschen.

Förlikningsman Jukka Ahtela gav på fredag kväll ett medlingsbud i arbetstvisten i ict-branschen. Pro har förkastat medlingsbudet och gett nytt strejkvarsel till riksförlikningsmannen och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta idag söndag 8.5.2022. Medlingsbudet löser inte de långvariga problemen i branschen och den erbjudna löneuppgörelsen höjer inte tillräckligt de lägsta lönerna i branschen.

– Ict-branschen är i ett brytningsskede där arbetsgivarna systematiskt försöker undervärdera i fråga om lön och anställningsvillkor, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

Arbetsgivaren försöker krossa tjänstemännens kollektivavtal i ict-branschen bland annat genom att kräva mer lokalt avtalande om arbetstidsersättningar, såsom ersättning för övertids, mertids- och söndagsarbete. Arbetsgivaren erbjuder inte som motvikt motsvarande förbättringar i kollektivavtalet.

– Medborgarna och företagen är i vardagen helt beroende av informationsteknologi. Företagen i branschen har med sina nya tjänster och förhöjda pris kunnat öka framgången för företagen i branschen. Företagens framgång har förverkligats med en engagerad och sakkunnig arbetskraft, poängterar Malinen.

Arbetsgivarnas målsättning är att systematiskt pressa branschens expertarbete till en låglönebransch. Arbetsgivarpolitiken i ict-branschen undervärderar expertarbete.

– Pros målsättning är att trygga expertarbetet och stoppa branschen från att bli en låglönebransch. I förhandlingarna och medlingen har det tyvärr inte hittills presenterats sådana lösningar, vilka skulle hindra en försvagning av köpkraften för branschens sakkunniga. Därför förlängs strejken med en ny två veckors varsel, säger Malinen.

Pro är förfärat över att det i ett svårt världsläge, präglat av kriget i Ukraina, inte uppnås enighet om anställningsvillkor för tjänstemännen i ict-branschen. Ict-branschen är en infrastrukturbransch, vars funktionssäkerhet borde tas på allvar.

Den första två veckors strejken upphör idag 8.5 klockan 23.59. En ny två veckors strejk börjar i morgon måndag 9.5 klockan 6.00, och om resultat inte uppnås i medlingen, genomförs en tredje två veckors strejk under tiden 23.5 klockan 6.00–5.6 klockan 23.59. 

Strejken gäller alla teleoperatörer, nätbyggnadsbolag och deras underleverantörer, där kollektivavtalet mellan Pro och Palta tillämpas. Avtalet omfattar ungefär 12 000 tjänstemän och sakkunniga. Branschens kollektivavtalsförhandlingar har förts sedan december 2021. Avtalet löpte ut 28.2. 2022.