Hoppa till huvudinnehållet

Pro godkände förhandlingsresultaten till kollektivavtal för teknologiindustrin samt för planerings- och konsultbranschen

neuvottelutulos syntyi
Pros styrelse godkände idag den 10 februari förhandlingsresultaten för teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen, så strejken som varslats till lördagen den 11 februari inhiberas.

Pro godkände förhandlingsresultaten till kollektivavtal för teknologiindustrin samt för planerings- och konsultbranschen

Publicerad 10.02.2023 kl. 12:17
Nyheter
Pros styrelse godkände idag den 10 februari förhandlingsresultaten för teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen, så strejken som varslats till lördagen den 11 februari inhiberas.

Pros styrelse godkände igår 9.2 de uppnådda förhandlingsresultaten till nya kollektivavtal för teknologiindustrin samt planerings- och konsultbranschen för tiden 10.2.2023–30.11.2024. Alla stridsåtgärder i branscherna upphör, strejken som varslats till 11.2.2023 inhiberas och återgången till arbetet sker senast till nästa arbetsskift.

Om lönerna för tjänstemännen i teknologiindustrin avtalas båda avtalsåren i första hand lokalt. Om lokal löneuppgörelse inte uppnås, betalas till tjänstemännen i teknologiindustrin enligt stoppbrädet en engångsersättning i mars på 444 euro. Dess kostnadseffekt är i genomsnitt 1,0 procent. Därtill justeras lönerna senast 1.4.2023 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod med en allmän förhöjning på 3,3 procent och en företags- eller arbetsplatspott på 0,2 procent.

Det andra året justeras lönerna enligt stoppbrädet senast 1.2.2024 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod med en allmän förhöjning på 2,2 procent och en företags- eller arbetsplatspott på 0,3 procent. Därtill avtalades om vissa textändringar.

Pros avtal för teknologiindustrin omfattar ungefär 28 000 tjänstemän. Det är Pros största tjänstemannaavtal.

Planerings- och konsultbranschens avtal

Igår 9.2 uppnåddes även avtalsuppgörelse om nytt kollektivavtal för planerings- och konsultbranschen. Avtalsperioden är 10.2.2023–30.11.2024. I och med avtalet inhiberas stridsåtgärderna i planerings- och konsultbranschen.

Om lokal löneuppgörelse inte uppnås betalas till tjänstemännen enligt stoppbrädet en engångsersättning i mars på 415 euro. Dess kostnadseffekt är i genomsnitt 1,0 procent. Därtill justeras lönerna senast 1.4.2023 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod med en allmän förhöjning på 3,0 procent och en företags- eller arbetsplatspott på 0,5 procent.

Det andra året justeras lönerna enligt stoppbrädet senast 1.2.2023 eller från början av närmast därpå följande lönebetalningsperiod med en allmän förhöjning på 2,0 procent och en företags- eller arbetsplatspott på 0,5 procent. Dessutom avtalades om vissa textändringar.

– Avtalen är till kostnadseffekten likadana som redan avtalats den här avtalsperioden. Vi är nöjda att vi uppnådde avtal, fastän vi inte den här gången undvek strejker. Ett stort tack till alla Pros medlemmar som varit med och stött förhandlingarna. Tack också till förlikningsman Jukka Ahtela för insatsen för att nå avtal, säger Pros ordförande Jorma Malinen.

Pros avtal för planerings- och konsultbranschen omfattar ungefär 6 000 tjänstemän.