Hoppa till huvudinnehållet

Pro godkänner inte begränsning av strejkrätten

jorma malinen
Pro godkänner inte begränsning av strejkrätten med lagstiftning.

Pro godkänner inte begränsning av strejkrätten

Publicerad 16.09.2022 kl. 11:02
Nyheter
Text
Pro Nyheter
Pro godkänner inte begränsning av strejkrätten med lagstiftning.

- Strejkrätten är en oskiljbar del av Finlands grundlag och fackföreningsrörelsens grundsten och att ingripa i den kan ha långtgående följder för det finländska arbetslivet samt för arbetstagarnas grundrättigheter och välbefinnande. I kollektivavtalsförhandlingar på förbundsnivå har varje förbund rätt att självständigt uppställa egna förhandlingsmålsättningar och försöka nå dem. Om det här förhindras med lag, bryter Finland mot internationella arbetsorganisationen ILO:s allmänna avtal som vi ratificerat, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

I Pros verksamhet är strejk alltid den sista utvägen som används med eftertanke och efter långa förhandlingar. Pro önskar även nu samförstånd i fråga om skyddsarbete.

- Då vi fattar beslut om strejk gör vi alltid behövliga begränsningar så att vår strejk inte orsakar fara för liv, hälsa eller egendom. Även i den här tvisten bör parterna nå enighet om behövligt skyddsarbete, så att människoliv inte utsätts för fara, säger Malinen.