Skip to main content

Pro påskyndar tjänstemännens kollektivavtalsförhandlingar i ict-branschen – övertidsförbud i hela branschen börjar i morgon

Fackförbundet Pro inleder i morgon tisdagen den 25 maj klockan 6 ett två veckor långt övertidsförbud i tillämpningsområdet för ict-branschens tjänstemannaavtal. Pro önskar att arbetsgivarna bär sitt ansvar och kräver att de 24 oavlönade arbetstimmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet slopas i ict-branschens kollektivavtalsuppgörelse. 

Pro påskyndar tjänstemännens kollektivavtalsförhandlingar i ict-branschen – övertidsförbud i hela branschen börjar i morgon

Publicerad 25.05.2020 at 15:57
Uutiset
Fackförbundet Pro inleder i morgon tisdagen den 25 maj klockan 6 ett två veckor långt övertidsförbud i tillämpningsområdet för ict-branschens tjänstemannaavtal. Pro önskar att arbetsgivarna bär sitt ansvar och kräver att de 24 oavlönade arbetstimmarna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet slopas i ict-branschens kollektivavtalsuppgörelse. 

Pro Nyheter 

Ict-banschens kollektivavtalsförhandlingar har varit helt i lås sedan förra veckan.  I branschen förhandlades det senast den 20 maj, men en lösning hittades inte med arbetsgivarnas företrädare Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta. För att sätta fart på förhandlingarna inleder Pro övertidsförbud i hela branschen i morgon tisdag 26.5 klockan 6.00 och det upphör tisdag 9.6 klockan 6.

Under övertidsförbudet är all slags övertid förbjuden. Övertidsförbudet gäller likväl inte dem som är i beredskap. Så tryggas att kritiska funktioner fortsätter under övertidsförbudet.