Hoppa till huvudinnehållet

Pro vill hitta win-win-lösningar i kollektivavtalsförhandlingarna

förberedelser inför förhandlingarna
De kommande kollektivavtalsförhandlingarna kommer att bli tuffa. Men på Fackförbundet Pro är man glada över engagemanget från fältet – rätt beslut kräver information om hur anställda själva upplever sin arbetsvardag. Och vad de förväntar sig av framtiden.

Pro vill hitta win-win-lösningar i kollektivavtalsförhandlingarna

Publicerad 09.09.2021 kl. 09:36
Nyheter
Text
ProStoori | Michaela von Kügelgen
De kommande kollektivavtalsförhandlingarna kommer att bli tuffa. Men på Fackförbundet Pro är man glada över engagemanget från fältet – rätt beslut kräver information om hur anställda själva upplever sin arbetsvardag. Och vad de förväntar sig av framtiden.

Fackförbundet Pro står än en gång inför utmanande kollektivavtalsförhandlingar. Coronakrisen men också förändringar i arbetslivet påverkar.

– Det blir svåra förhandlingar. Många förväntar sig nog löneförhöjningar. Inom vissa branscher är lönebetalningsförmågan nu sämre, men inom en del branscher märker man inte ens av coronan.

Det säger Antti Hakala som är direktör för finanssektorn och ict- och kommunikationssektorn vid Pro. Tillsammans med ordföranden och tre andra direktörer ansvarar han för kollektivavtalsförhandlingarna inom fem olika sektorer.

Enligt honom är alla förhandlingsrundor unika, men i den kommande rundan handlar frågorna i hög grad om hur avtalsverksamheten kommer att se ut i framtiden.

– Situationen inom skogsindustrin och det som händer där kommer att påverka också andra branscher, likaså förändringar inom teknologiindustrin.

Trots det kan det hända att slutresultatet i förhandlingarna påminner om tidigare kollektivavtal.

– Men det kan också ske stora strukturella ändringar. Det är inte något vi hoppas på eller eftersträvar, men det finns alltid två parter i ett avtal, påminner Hakala.

Lokala avtal stort tema

Den viktigaste målsättningen i förhandlingarna är att kollektivavtalen inom skogs- och teknologiindustrin får fortsättning.

– Resultatet i de förhandlingarna påverkar förhandlingarna inom andra branscher, säger Hakala.

En övergripande målsättning är att de anställdas arbetshälsa samt jämställdheten på arbetsplatserna ska öka.

Lokala avtal är ett stort tema i förhandlingarna.

– Vi måste se om det finns behov för att öka lokala avtal, hur det kunde ske och hur man kan uppnå balans mellan arbetstagare och arbetsgivare. Lokala avtal fungerar om de är en win-win för bägge.

Antti Hakala påminner också om att de nuvarande kollektivavtalen redan möjliggör lokala avtal.

– Vi kan alltså främja lokala avtal inom ramarna för det nuvarande systemet, säger han.

En viktig aspekt i det hela är att fokusera på öppenhet när det gäller kommunikation inom företagen men också kring löner. En öppen diskussion gynnar alla parter.

En annan stor fråga är den ökade mängden distansarbete.

– Finns det behov för att ha med bestämmelser om distansarbete i kollektivavtalen? Till exempel när det gäller försäkringar.

Också den allt äldre arbetskraften är en fråga som Hakala och hans kollegor kommer att fokusera på.

– Hur kan vi främja lösningar som höjer sysselsättningsgraden så att de anställda orkar jobba så länge som möjligt?

Reformen av familjeledigheterna och dess eventuella inverkningar på kollektivavtalen måste också beaktas.

Eftersträvar stabilitet

Överlag vill Antti Hakala inte ställa sig för starkt bakom ett visst tema redan innan förhandlingarna kör i gång. Det viktigaste är att resultatet är givande och lönsamt för alla parter.

– Vi vill att våra medlemmar hittar jobb, att det finns arbetsmöjligheter för studerandemedlemmar och att de anställda orkar jobba ända fram till pensionsåldern. Jag vill se en dialog om vilka lösningar som är vettigast.

I och med att coronan har påverkat de olika branscherna olika poängterar Hakala att det är viktigt att hitta lösningar som åtminstone inte hindrar återhämtning från coronaperioden.

– Arbetsmarknaden hoppas på stabilitet och vi hoppas på att kunna göra upp kollektivavtalen i god anda. Och jag hoppas på att vi kommit överens om nya avtal när nuvarande avtal löper ut.

Det är också viktigt att se till att det finns tillräckligt med arbetskraft i de olika branscherna.

– Vissa kompetensbehov har ändrat och man har tagit i bruk ny teknologi. Världen ändras i snabb takt och vi vill säkerställa att företagen kan utvecklas på ett bra sätt och att de anställda mår bra mitt i det hela.

Antti Hakala är särskilt glad över att över 10 000 Pro-medlemmar har svarat på en enkät gällande kollektivavtalsförhandlingarna.

– Det är jättemånga och det är bra, avtalen görs ju för medlemmarnas väl. Det är också bra att på arbetsplatser diskutera saken och höra av sig till oss till exempel via den egna förtroendemannen. Vi behöver äkta dialog med fältet för att vi ska kunna fatta rätt beslut – också sådana som på riktigt fungerar i arbetslivet.