Skip to main content

Pros Malinen om Finnair: Sparavtalet till ny bedömning och examensinriktad fortbildning med i spelet

Kuva: Aila Juola
Avsikten med förhandlingarna om sparavtal var att de betydligt skulle minska antalet som sägs upp. Vi måste nu bedöma sparavtalets innehåll på nytt, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen. Han föreslår examensinriktad fortbildning.

Pros Malinen om Finnair: Sparavtalet till ny bedömning och examensinriktad fortbildning med i spelet

Publicerad 20.10.2020 at 17:20
Uutiset
Avsikten med förhandlingarna om sparavtal var att de betydligt skulle minska antalet som sägs upp. Vi måste nu bedöma sparavtalets innehåll på nytt, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen. Han föreslår examensinriktad fortbildning.

Pro Nyheter

Flygbolaget Finnair meddelande efter avslutade samarbetsförhandlingar att man minskar sammanlagt 700 arbetsplatser, av vilka 600 i Finland.

Nedskärningarna riktas i betydande mån till Pros avtalsbranscher i Finnair. Samarbetsförhandlingarna som omfattade Finnairs tjänstemän och Finnairs tekniska tjänstemän samt de Finnairs tekniska arbetstagare som arbetar under IAU:s avtal inleddes den 31 augusti och avslutades den 13 oktober. Samarbetsförhandlingarna omfattade sammanlagt ungefär 900 Pro-medlemmar. 

– Vi förstår Finnars svåra situation mitt i pandemin, men vi kan inte vara nöjda över det här avgörandet, poängterar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Personalgrupperna har föreslagit många slags alternativ till uppsägningar.

– Med Pros personalgrupper har det förts olika sparförhandlingar samtidigt med Finnairs samarbetsförhandlingar, berättar ansvariga branschombudsmannen för flygbranscherna Anne Mähönen från Fackförbundet Pro.

Bolaget inledde sina samarbetsförhandlingar i september. Då uppskattade bolaget att ungefär 1 000 arbetsplatser skulle bort. Enligt Finnairs meddelande fann man i förhandlingarna inbesparingar, tack vare vilka ungefär 150 arbetsplatser sparades.

Avsikten med förhandlingarna om sparavtal var att de betydligt skulle minska antalet som sägs upp. Vi måste nu bedöma sparavtalets innehåll på nytt, konstaterar Pros ordförande Jorma Malinen.

Examensinriktad fortbildning för dem som sägs upp från Finnair

Fackförbundet Pro är bekymrat över att minskningarna riktar sig speciellt mot uppgifter som fordrar speciell yrkeskunskap och att arbetsplatserna inte kommer tillbaka, fastän flygtrafikens volymer skulle återhämta sig.  

– Det skulle inte vara nationalekonomiskt klokt att servicefunktionerna minskar varaktigt i Finland. Service av flygplan kräver hög yrkeskunskap och utbildning. De är just sådana uppgifter som det skulle löna sig för Finland att hålla fast vid, säger ordförande Malinen.

Pros medlemmar på Finnair arbetar i tjänstemannauppgifter samt i sakkunnig- och arbetaruppgifter inom teknik och service. Teknikerna och servicepersonalen har en bra yrkeskunskap, som det är möjligt att utnyttja i teknik- och serviceuppgifter i många andra branscher. Tjänstemännen är verkliga proffs och sakkunniga.

– Det skulle vara viktigt att arbets- och näringsbyråerna i huvudstadsregionen hittar lämpliga arbetsplatser för dess proffs. Dessutom måste yrkesläroanstalterna snabbt kunna ordna examensinriktad fortbildning för de branscher där det finns behov av teknisk servicepersonal, uppmuntrar Malinen.

Uppsägningarna före slutet av mars 2021

Uppsägningarna sker före slutet av mars 2021. Utöver uppsägningarna kan det bli ändringar med uppsägningsgrund i befattningsbeskrivningar, då det nya arbetet kan vara i en annan avtalsbransch.

– Det finns ännu inte närmare antal som sägs upp per avdelning. Arbetsgivaren har meddelat att de börjar verkställas den här veckan, berättar tf. huvudförtroendeman för Finnairs tekniska tjänstemän och arbetarskyddsfullmäktig Jari Kovanen.

Utöver uppsägningarna fortsätter permitteringarna och det kommer också fler av dem. Samarbetsförhandlingarna omfattade sammanlagt ungefär 2 800 anställda. Bolagets hela personal i Finland omfattades, utom kabinpersonal och piloter. Finnair har för närvarande globalt sammanlagt 6 500 anställda.