Skip to main content

Pros Malinen: Skogsindustrin försöker göra Finland till en instabil verksamhetsmiljö

jorma malinen
– Blir arbetsfreden en lokal handelsvara, med vilken olika koncerner eller fabriker prissätter sin konkurrenskraft, frågar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Pros Malinen: Skogsindustrin försöker göra Finland till en instabil verksamhetsmiljö

Publicerad 02.10.2020 at 09:58
Uutiset
– Blir arbetsfreden en lokal handelsvara, med vilken olika koncerner eller fabriker prissätter sin konkurrenskraft, frågar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter/Pros pressmeddelande 1.10.2020

Arbetskraftskostnadernas långsiktiga förutsägbarhet och arbetsfred har varit den viktigaste nyttan för arbetsgivarna av kollektivavtalen med allmänt bindande verkan. Skogsindustrin meddelade 1 oktober att man avstår från verksamhetsmiljöns stabilitet. 

– Blir arbetsfreden en lokal handelsvara, med vilken olika koncerner eller fabriker prissätter sin konkurrenskraft, frågar ordförande Jorma Malinen från Fackförbundet Pro.

Pro har i Skogsindustrins företag en stark och kunnig förtroendemannaorganisation, som är van att förhandla lokalt. 

– Förändringen Skogsindustrin meddelat om förutsätter att organisationsgraden bland branschens arbetare och sakkunniga ökar till hundra procent, för det är grunden för ett starkt lokalt eller företagsvist avtalande, konstaterar Pros ordförande Malinen. 

De centrala konkurrentländerna till Finlands Skogsindustri har branschvisa kollektivavtal, som tryggar förutsägbarheten för branschens arbetskraftskostnader och arbetsfreden.

– Det har kan försätta skogsindustriföretagen i Finland i en svagare ställning än konkurrentländerna, bedömer Malinen. 

Malinen anser att Skogsindustrin håller på att övergå tillbaka till en verksamhetskultur där den fackliga organiseringen i tiderna började.

– Den nya situationen kan vara snarare en möjlighet än ett hot för utvecklingen av arbetstagarnas organisering, säger Malinen.