Skip to main content

Pros nya rådgivningstelefon svarar på permitteringsfrågor

Pros nya rådgivningstelefon svarar på medlemmarnas frågor om permitteringar vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 420. Permitteringslinjen öppnar tisdagen den 14 april.

Pros nya rådgivningstelefon svarar på permitteringsfrågor

Publicerad 14.04.2020 at 10:37
Uutiset
Pros nya rådgivningstelefon svarar på medlemmarnas frågor om permitteringar vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 420. Permitteringslinjen öppnar tisdagen den 14 april.

Pro Nyheter  

Det kommer mycket samtal till Fackförbundet Pros och Arbetslöshetskassan Pros journummer på grund av permitteringar. Förbundets sakkunniga ger från och med tisdagen den 14 april råd i medlemmarnas frågor om permitteringar på en egen permitteringslinje. Den nya rådgivningstelefonen svarar på medlemmarnas permitteringsfrågor vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 420.

Det lönar sig att ringa till permitteringslinjen om du för första gången är permitterad eller hotas av permittering och behöver personlig rådgivning.

Gör så här om du blir permitterad

Före permitteringen

Hur mycket inkomstrelaterad dagpenning får jag? Om du vill kan du med dagpenningräknaren räkna ut en uppskattning i Arbetslöshetskassan Pros e-tjänst. Dagpenningen bestäms utgående från de sex månaderna före permitteringen, om arbetsvillkoret uppfyllts under denna tid.   

Första dagen som permitterad

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån genast den första permitteringsdagen.

Då permitteringen upphört eller efter två veckor av permittering

Sänd ansökan om inkomstrelaterad dagpenning till arbetslöshetskassan efter två veckors permittering. Om permitteringen inte räcker två veckor, sänd ansökan genast permitteringen upphört.

Ansök om dagpenning via kassans e-tjänst. Alternativt kan du sända ansökan också per post.

Behöver jag sända bilagor till kassan med ansökan?

Arbetslöshetskassan får från och med 1.1.2020 löneuppgifterna från inkomstregistret, men ibland är uppgifterna bristfälliga och kassan behöver tilläggsuppgifter. Därför lönar det sig att reservera ett löneintyg för sex månader före permitteringen.

Sänd med ansökan permitteringsmeddelandet du fått av arbetsgivaren, som kan vara till exempel e-postmeddelande om permitteringen.

Kassan behöver också information om eventuella beslut om sociala förmåner (du hittar tilläggsinformation på ansökningsblanketten).

Har du företagsverksamhet som bisyssla? Sänd då skattebeslutet till kassan.

Har du ändrat din skatteprocent efter den 1 februari? Sänd då ditt ändringsskattekort.

Om du ännu har frågor, kolla ofta ställda frågor och svar (fi.) på kassans webbplats.

Kontakta oss, våra sakkunniga ger råd

Har du frågor om arbetslöshetsskyddet? 
Kassans telefonjour betjänar vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 444 och e-tjänsten på adressen www.prokassa.fi.

Har du frågor om ditt anställningsförhållande eller om tjänstevillkoren? I anställnings- och tjänsteärenden hjälper dig förtroendemännen på arbetsplatserna, branschombudsmännen i regionerna, branschens ansvariga branschombudsmän samt rådgivningen i anställnings- och tjänsteförhållanden vardagar klockan 8.30–16 på nummer 09 1727 344. 

Har du frågor om medlemskap eller medlemsförmåner? Ta kontakt till Pros medlemstjänster per telefon 09 1727 3440 vardagar klockan 9–14 eller jasenasiat@proliitto.fi