Skip to main content

Pros representantskap valde förbundets styrelse

I augusti valdes det hundra ledamöter till representantskapet och idag sammankom representantskapet till sitt första ordinarie möte i Majvik i Kyrkslätt.  Representantskapet valde förbundets styrelse och suppleanter till styrelsen.

Pros representantskap valde förbundets styrelse

Publicerad 13.11.2020 at 13:44
Uutiset
I augusti valdes det hundra ledamöter till representantskapet och idag sammankom representantskapet till sitt första ordinarie möte i Majvik i Kyrkslätt.  Representantskapet valde förbundets styrelse och suppleanter till styrelsen.

Pro Nyheter | Foto: Jari Härkönen 

Pros representantskap valde presidium

Till ordförande för representantskapet valdes Kristiina Lindroos från servicesektorn. Till representantskapets första vice ordförande valdes Juha Kinnunen från ict- och kommunikationssektorn och till andra vice ordförande Paula Saarela från finanssektorn. Till tredje vice ordförande valdes Jukka Peltola från offentliga sektorn och till fjärde vice ordförande Tiina Vihavainen från industrisektorn.         

Styrelsens sammansättning

Till Pros styrelse valdes 20 medlemmar. Av dem är 10 kvinnor och 10 män. 

Industrisektorn: Mika Ahtiainen, Pasi Heikkinen Pasi, Petri Jokiranta, Johanna Renlund, Osmo Salo och Pirkko Takkinen

Servicesektorn: Heikki Helynen, Timo Jaakkola, Jari Kovanen och Joanna Leino

Offentliga sektorn: Marika Englund, Hyytiäinen Elisa, Aila Järveläinen och Timo Satomaa

Ict- och kommunkationssektorn: Juha Kivistö, Jukka Mutanen och Eva-Marie Penttilä

Finanssektorn: Eija Laurila, Päivi Palmu och Riitta Suonpää

Styrelsens allmänna suppleanter

Ordningen i vilken styrelsens allmänna suppleanter inkallas, ifall sektorernas egna suppleanter är förhindrade. Den här delen har uppdaterats senare.

  1. Kankanen Jesse, finanssektorn
  2. Fors Mirka, ict- och kommunikationssektorn
  3. Summanen Pekko, offentliga sektorn
  4. Salminen Veli-Matti, servicesektorn
  5. Lagerblom Mia, industrisektorn
  6. Leppivuori Teija, industrisektorn
  7. Väyrynen Mira, servicesektorn
  8. Könkö Taru, offentliga sektorn
  9. Koponen Hannu,ict- och kommunikationssektorn
  10. Kannisto Jari, finanssektorn

I styrelsens sammansättning har beaktats könsfördelningen och den regionala fördelningen bland Pros medlemmar samt medlemmarnas antal i Pros fem sektorer. De är industrisektorn, finanssektorn, servicesektorn, ict- och kommunikationssektorn samt den offentliga sektorn.