Skip to main content

Samarbetsförhandlingarna omfattar redan 26 000 tjänstemän

Coronaviruspermitteringarna slår hårdast mot tjänstemännen i industrisektorn och servicesektorn, berättar Pros förtroendemän. Förbundet och arbetslöshetskassan bereder sig på rusning genom att börja med en permitteringslinje, som betjänar permitterade medlemmar och genom att stärka sina elektroniska tjänster.

Samarbetsförhandlingarna omfattar redan 26 000 tjänstemän

Publicerad 09.04.2020 at 09:31
Uutiset
Coronaviruspermitteringarna slår hårdast mot tjänstemännen i industrisektorn och servicesektorn, berättar Pros förtroendemän. Förbundet och arbetslöshetskassan bereder sig på rusning genom att börja med en permitteringslinje, som betjänar permitterade medlemmar och genom att stärka sina elektroniska tjänster.

Pro Nyheter 

För tillfället omfattas var femte finländare i arbete av samarbetsförhandlingar som inletts på grund av coronavirusläget, är permitterad eller uppsagd efter förhandlingarna, framgår det av Arbets- och näringsministeriets statistik. Den 6 april var nästan 100 000 arbetstagare permitterade, 13 000 arbetstagare uppsagda och 375 000 arbetstagare var under hot om permittering.

Fackförbundet Pro följer nära samarbetsförhandlingarna som förtroendemännen meddelat om. Pros statistik över samarbetsförhandlingarna baserar sig på uppgifterna som förtroendemännen direkt meddelat förbundet.  

– Så når informationen om förhandlingarna i god tid till exempel förbundets arbetslöshetskassa. Medlemmarna som blir arbetslösa eller permitterade får snabbt sin arbetslöshetsdagpenning. Vi vet att förtroendemännen för tillfället är under hård press på arbetsplatserna, men vi hoppas att de finner tid för att sända förbundet de begärda uppgifterna, berättar Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen

Förtroendemännen har meddelat att samarbetsförhandlingarna omfattat totalt 26 000 tjänstemän, proffs, sakkunniga och chefer sedan mars 2020. Antalet personer baserar sig på enkätuppgifter som meddelats till den 7 april. 

I Industrisektorn omfattar förhandlingarna 11 800 personer, i servicesektorn ungefär 9 400 personer, i offentliga sektorn 2 900 personer, i ict- och kommunikationssektorn 1 400 personer och i finanssektorn ungefär 500 personer. 

Beslutet av Finlands regering om åtgärder för att stävja coronapandemin torsdagen den 12 mars syntes också i meddelanden som kommit till Pro: 13–14 mars fick förbundet veta att 13 800 tjänstemän omfattas av samarbetsförhandlingar.  

Pro förbättrar sina tjänster – permitteringslinjen börjar den 14 april 

Förbundet utvidgar sina tjänster då permitteringslinje-telefontjänsten öppnar tisdagen den 14 april och svarar på medlemmarnas frågor gällande permitteringar, vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 420. Kassans telefontjänst betjänar också vardagar klockan 9–12 på nummer 09 17273 444 samt e-tjänsten på adressen www.prokassa.fi.  
 
– I fokus ligger förbundets medlemmar och stödet till dem över det här skedet. Våra tjänster, såsom Pro Noste-karriär- och välbefinnadetjänsterna samt ensamföretagarnas ProSoolo-tjänst, kan användas av alla våra medlemmar – oberoende om medlemmen är permitterad eller i arbete, berättar Malinen. 

Förbundet följer med situationen även efter coronapandemin. Till förtroendemännen sänds en uppföljningsenkät, med vilken vi utreder samarbetsförhandlingarnas slutresultat och förverkligade permitteringar.

– Det är viktigt att veta hur medlemmarna sysselsätts efter pandemin och återvänder till arbetsplatserna då permitteringarna upphört. Fastän läget är exceptionellt svårt återgår saker likväl i sinom tid till det normala. Vi klarar oss också genom detta tillsammans med förbundets medlemmar, fortsätter Malinen. 

Permitteringarna syns inte ännu i Arbetslöshetskassan Pros behandlingstider 

I mars förra året var 3 062 personer av Arbetslöshetskassan Pros medlemmar helt arbetslösa, permitterade var 328 personer och totalt fick 4 407 personer förmåner. I mars i år var 3 273 personer helt arbetslösa, 495 personer var permitterade och totalt 4 769 personer fick förmåner.  

Kassans direktör Mervi Ruokola berättar att de som permitterats på grund av coronan inte ännu syns i kassans ansökningsköer och kassans behandlingssituation är för tillfället bra.   

– Utgående från arbets- och näringsbyråernas nya utlåtanden om kommande arbetslöshets- eller permitteringsperioder är en topp på kommande i antalet ansökningar. Under en vecka har kassan mottagit ungefär tusen sådana utlåtanden, vilket är mer än normalt under en månad.  Vi följer aktivt med läget och försöker på bästa möjliga sätt sköta våra medlemmars förmåner till betalning.   

Arbetslöshetskassan Pro förbereder sig också på ökat antal kontakter och ansökningsmängder genom att anställa mer personal, göra olika arbetsarrangemang och genom att robotisera ansökningsbehandlingen.