Skip to main content

Svar på Häkämies öppna brev: Fackförbundet Pro kan inte stöda priskonkurrens med anställningsvillkor

- Pro har länge försökt lösa tvisten i Suomen Kotidata genom att förhandla med företaget. Ännu våren 2020 blev vi i den uppfattningen efter diskussioner med företagets direktör Pekka Kantola, att en uppgörelse hittas för våra medlemmars situation, berättar ict-sektorns direktör Antti Hakala från Fackförbundet Pro.

Svar på Häkämies öppna brev: Fackförbundet Pro kan inte stöda priskonkurrens med anställningsvillkor

Publicerad 22.10.2020 at 16:23
Uutiset
- Pro har länge försökt lösa tvisten i Suomen Kotidata genom att förhandla med företaget. Ännu våren 2020 blev vi i den uppfattningen efter diskussioner med företagets direktör Pekka Kantola, att en uppgörelse hittas för våra medlemmars situation, berättar ict-sektorns direktör Antti Hakala från Fackförbundet Pro.

Pro Nyheter

Ict-branschens företag Kotidata producerar tjänster som underleverans åt stora finländska teleoperatörer. Kotidata har blivit populärt bland operatörgiganterna framför allt genom sin förmånliga prissättning. Bakom de låga prisen ligger det att företaget betalar sina arbetstagare nästan 50 procent lägre lön än branschens allmänt bindande kollektivavtal bestämmer.

Suomen Kotidata kan anses sig göra skyldiga rentav till något slags jaktprissättning, bedömer direktör Hakala.

- Företaget betalar så dålig lön att det kan ingå så förmånliga avtal med operatörerna, att företagen som tillämpar ict-branschens anställningsvillkor inte har möjlighet att vara framgångsrika i priskonkurrensen. Fackförbundet Pro kan inte stöda en osund konkurrens med anställningsvillkor, konstaterar Hakala.

Kotidata blev medlem i Finsk Handel först våren 2019, efter att Pro börjat driva sina medlemmars sak.

- Företagets personal hade redan före det här i ett års tid försökt lokalt förhandla med stöd av Pro för att nå en lösning, berättar direktör Hakala.

Företaget påstår sig ha tillämpat handelns kollektivavtal redan tidigare.

- Det här stämmer inte. Enligt Pros syn har företaget systematiskt brutit rentav mot bestämmelserna i handelns kollektivavtal.

Pro vill avtala på företagsnivå bättre än kollektivavtalet

Om billigare arbete utvidgas hotar det tusentals personers anställningsvillkor i ict-branschen. Pros ursprungliga önskan var att företaget skulle övergå till att tillämpa anställningsvillkoren i kollektivavtalet för ict-branschens tjänstemän.

- Vi har inte längre krävt det här i diskussionerna som senast förts under ledning av riksförlikningsmannen. Vi har visserligen diskuterat om nivån på ict-branschens anställningsvillkor, men inte krävt såsom Häkämies påstår, att kollektivavtalet skulle överföras till oss.

- Det torde inte vara exceptionellt på arbetsmarknaden att fastän man tillämpar något kollektivavtal, avtalar man på företagsnivå bättre om någon sak. Det är fråga om just detta.

Arbetsdomstolen har konstaterat att företaget kan tillämpa handelns kollektivavtal och det är naturligtvis så också utgående från hur företaget är organiserat. Enligt Pros syn känner inte handelns kollektivavtal igen arbetet som görs i företaget.

- Arbetsdomstolen hörde inte vår åsikt i saken, trots Finsk Handels uttryckliga begäran.

Organisationsfriheten hör också till arbetstagarna

Kotidatas tjänstemän har länge, över 2,5 år, varit organiserade i Pro.

- Vi har alltså inte på något sätt inlett eller utövat aggressiv medlemsvärvning. Vi ifrågasätter inte företagets organisering i Finsk Handel, så vi önskar att EK:s ledning respekterar arbetstagarnas organisationsfrihet, säger ict-sektorns direktör Antti Hakala från Fackförbundet Pro.

Pro försvarar sina medlemmars rätt till hygglig utkomst och rätt att bli behandlade respektfullt och sporrande i sina anställningsförhållanden.

Listan på företagets förseelser som Pro har fått kännedom om är lång. Företaget har permitterat arbetarskyddsfullmäktigen och samtidigt rekryterat ny personal till samma uppgifter, företaget har låtit bli att betala reseersättningar, företaget har vägrat betala semesterpremier, företaget har bestämt att som arbetstimmar antecknas bara två–tre timmar oberoende av hur lång tid arbetsuppgiften kräver, företaget har försummat förhandlingsskyldigheter i enlighet med samarbetslagen, företaget har upprepade gånger hotat och utövat påtryckning på sin personal, också under lagliga arbetskonflikter. Om företagets verksamhet har det klagats såväl till regionförvaltningsverket som till samarbetsombudsmannen.

- Efter att vi ingripit i saken har företaget gjort en del korrigeringar i sin verksamhet. Det finns likväl inte förtroende mellan företagets personal och arbetsgivaren och därför vill Pro trygga sina medlemmars situation och finna en förhandlingsuppgörelse till avtal mellan företaget och Pro. Vi har likväl inte lyckats med det, trots riksförlikningsmannens hjälp, konstaterar Hakala.