Hoppa till huvudinnehållet

Teknologiindustrins och planerings- och konsultbranschens kollektivavtal löpte ut – 1.12 började avtalslöst läge

Kuva: Shutterstock
Pro har den här veckan flera gånger förhandlat om kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin och i planerings- och konsultbranschen. Uppgörelse har inte uppnåtts i förhandlingarna. Kollektivavtalen löpte ut igår.

Teknologiindustrins och planerings- och konsultbranschens kollektivavtal löpte ut – 1.12 började avtalslöst läge

Publicerad 01.12.2022 kl. 11:22
Nyheter
Pro har den här veckan flera gånger förhandlat om kollektivavtal för tjänstemännen i teknologiindustrin och i planerings- och konsultbranschen. Uppgörelse har inte uppnåtts i förhandlingarna. Kollektivavtalen löpte ut igår.

Pro har den här veckan fortsatt med täta förhandlingar om kollektivavtalet för tjänstemännen teknologiindustrin och i planerings- och konsultbranschen. Senast förhandlade vi med Teknologiindustrins arbetsgivare 30.11 på förmiddagen. Uppgörelse har inte uppnåtts i förhandlingarna.

I förhandlingarna finns det ännu olösta textmålsättningar av parterna samt löneuppgörelsen. Det har ännu inte alls förhandlats om lönehöjningar.

Löneuppgörelsen är den viktigaste men samtidigt svåraste saken under avtalsomgången. Pros utgångspunkt för löneförhandlingarna är att tjänstemännens köpkraft inte fortsätter försvagas nästa år. Det är speciellt viktigt nu då prisen stiger kraftigt.

Vi förhandlar nästa gång om nytt kollektivavtal med Teknologiindustrins arbetsgivare den 7 december.

Avtalslöst läge och kollektivavtalets efterverkan

Branschernas kollektivavtal löpte ut 30.11 klockan 24.00. Idag 1.12 började avtalslöst läge.

Under avtalslöst läge tillämpas anställningsvillkoren enligt det gamla kollektivavtalet fortfarande på basis av kollektivavtalets efterverkan, tills nytt kollektivavtal har ingåtts.

Lokala avtal som ingåtts på basis av kollektivavtalet omfattas av efterverkan och är alltså i kraft. Under avtalslöst läge ingås inte nya eller ändras ikraftvarande lokala avtal. Pro rekommenderar att man under denna tid inte heller avtalar om ändringar i det egna arbetsavtalet.