Hoppa till huvudinnehållet

Tjänstemännen i pappersindustrin och mekaniska skogsindustrin godkänner inte att anställningsvillkoren dikteras

Kuva: Shutterstock
Jag vill att förbundet förhandlar anställningsvillkoren. Så svarade 94 procent av tjänstemännen i pappersindustrin och mekaniska skogsindustrin i Fackförbundet Pros enkät.

Tjänstemännen i pappersindustrin och mekaniska skogsindustrin godkänner inte att anställningsvillkoren dikteras

Publicerad 10.03.2021 kl. 10:43
Nyheter
Text
Pro Nyheter
Jag vill att förbundet förhandlar anställningsvillkoren. Så svarade 94 procent av tjänstemännen i pappersindustrin och mekaniska skogsindustrin i Fackförbundet Pros enkät.

Förbundet som företräder tjänstemännen bör avtala anställningsvillkoren med ett kollektivavtal som omfattar hela branschen, svarade nästan 500 Pro-medlemmar i förbundets enkät i månadsskiftet februari–mars 2021.

Av Pro-medlemmarna som besvarade enkäten understöder 94 procent avtal som förbundet förhandlat och 89 procent nationellt kollektivavtal för avtalsbranschen.

En procent av respondenterna ville förhandla sina anställningsvillkor helt själv. Ingen av respondenterna ville att arbetsgivaren ensidigt bestämmer om anställningsvillkoren.

Förbundet för att förhandla löneförhöjningar

Enligt medlemsenkäten bör löneförhöjningar främst förhandlas och avtalas av förbundet. Av respondenterna ansåg 82 procent att det är det bästa alternativet, ingen understödde att löneförhöjningarna utdelas med arbetsgivarens beslut.

”I stort är det bäst att förbundet förhandlar. Och en enskild arbetstagare kan ju alltid personligen avtala bättre” konstaterades det i de öppna svaren.

Kompetens, svårighetsgrad och prestation som grund för lön

Enligt medlemmarna ska lönerna grunda sig på individuell kunskap och kompetens, uppgiftens svårighetsgrad samt på arbetsprestation. Arbetsgivarens bedömning som grund för lönen fick inget understöd.

Ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov anser att svarsprocenten var ytterst bra och han tackar alla som deltog i enkäten.

– Svaren stöder förbundets ståndpunkt om att det är viktigt att avtala kollektivt om anställningsvillkoren, säger ansvariga branschombudsmannen Uschanov.

Enkäten var öppen 24.2–7.3.2021.