Skip to main content

UPM planerar stängning av Kaipola pappersfabrik och nedskärning av över 600 arbetsplatser

UPM planerar stänga Kaipola pappersfabrik före slutet av år 2020. Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen yrkar på arbetsgivaransvar av företaget.

 

UPM planerar stängning av Kaipola pappersfabrik och nedskärning av över 600 arbetsplatser

Publicerad 27.08.2020 at 10:38
Uutiset
UPM planerar stänga Kaipola pappersfabrik före slutet av år 2020. Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen yrkar på arbetsgivaransvar av företaget.

 

Pro Nyheter / Källa: UPM:s pressmeddelande 26.8.2020 

Skogsbolaget UPM planerar stängning av Kaipola pappersfabrik och dess tre pappersmaskiner före slutet av år 2020. På fabriken arbetar ungefär 450 personer. 

Bolaget effektiverar sin verksamhet. Arrangemangen gäller också andra finländska cellulosafabriker, UPM Metsä och Tervasaari fabriken. Bolaget planerar inbesparning på 75 miljoner euro i året. 

Bolaget inleder samarbetsförhandlingar även på cellulosafabrikerna i Kymmene, Kaukas och Jakobstad. Förhandlingarna kan leda till minskning av högst 110 arbetsplatser. Dessutom kan 60 arbetsplatser försvinna från skogsfunktionerna i Finland. De planerade åtgärderna inverkar på cirka 50 arbetsplatser vid Tervasaari.   

Pro vill att arbetsgivaren bär ansvar för dem som sägs upp 

Bolaget investerar i biobränslen och planerar bland annat placering av ett bioraffinaderi i Kotka. Fackförbundet Pros ordförande Jorma Malinen yrkar på arbetsgivaransvar av företaget.

– Om planerna förverkligas kan det skapas nya arbetsplatser även för dem som sägs upp. UPM är ett ekonomiskt framgångsrikt företag. Som en stor koncern bör den bära sitt ansvar och erbjuda omskolning och ny arbetsplats i de egna verksamhetsområdena för dem som sägs upp.  

UPM:s planer inverkar globalt på 840 arbetsplatser 

De meddelade planerna inverkar på 840 arbetsplatser, av vilka största delen är i Finland. Bolaget planerar sparåtgärder även i affärsverksamhetens stödfunktioner på annat håll i Europa och Nordamerika. Arbetet skulle upphöra för 170 personer. 

UPM motiverar förhandlingarna med minskad efterfrågan på tryck- och skrivpapper. Enligt bolaget har efterfrågan på papper sjunkit ytterligare på grund av coronapandemin.