Skip to main content

UPM stänger fabriken Kaipola och 450 blir utan arbete

–​ Ett sorgligt exempel på hur billigt och lätt det är att säga upp i Finland, säger ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov från Pro.

Det lönar sig inte för kommunerna att lita på företagens ansvar för kommuninvånarnas utkomst, varnar Pros ordförande Jorma Malinen.

UPM stänger fabriken Kaipola och 450 blir utan arbete

Publicerad 16.10.2020 at 09:34
Uutiset
–​ Ett sorgligt exempel på hur billigt och lätt det är att säga upp i Finland, säger ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov från Pro.

Det lönar sig inte för kommunerna att lita på företagens ansvar för kommuninvånarnas utkomst, varnar Pros ordförande Jorma Malinen.

Pro Nyheter/ Pros pressmeddelande 15.10.2020

UPM Communication Papers stänger Kaipola pappersfabrik för gott i december 2020. UPM kör ner tre pappersmaskiner och 450 arbetstillfällen försvinner.

– Beslutet att stänga Kaipola pappersfabrik är ett sorgligt exempel på hur billigt och lätt det är att säga upp i Finland, säger ansvariga branschombudsmannen Jari Uschanov från Fackförbundet Pro.

Uschanov ifrågasätter också om arbetsgivarsidan förhandlat i enlighet med samarbetslagens anda och genuint om löntagarnas föreslagna alternativ till beslutet om nedläggning.

Pro kräver att UPM som globalt storföretag ekonomiskt stöder utbildning av de som sägs upp till nya uppgifter samt främjar möjligast snabb sysselsättning genom att erbjuda arbete i alla sina affärsverksamhetsområden.

– Det är mycket viktigt att de kommunala beslutsfattarna och kommunernas ledning ser till näringsstrukturens mångsidighet i kommunen och att den blir mångsidigare. Det är nu och i framtiden mycket riskfyllt för kommuner som är beroende av en bransch, då företagen kör ner sin verksamhet. Nuförtiden ska man verkligen inte lita på företagens ansvar för kommunen och kommuninvånarnas utkomst, konstaterar ordförande Jorma Malinen.