Hoppa till huvudinnehållet

För vem lönar det sig att bli medlem i Fackförbundet Pro

Sininen turkoosi orgaaninen tausta

För vem lönar det sig att bli medlem i Fackförbundet Pro

Du kan ansluta dig till oss oberoende av din utbildning, titel eller anställningens form.


Nuori nainen, puhelin
Som medlem i Pro går det bättre för mig
Vi i Pro stöder din utkomst, ditt kunnande och välbefinnande. Vi främjar ett jämlikt samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.
Aikuinen nainen hymyilee
Arbetslivet är rättvist för dig
Aikuinen nainen hymyilee

Vi vill att arbetslivet är jämlikt för dig, att du mår bra och din lön är rättvis. Vi kan påverka det genom att förhandla konkurrenskraftiga anställningsvillkor åt dig, erbjuda kvalitativa medlemsförmåner och delta i den samhälleliga diskussionen.

Kokenut mies hymyilee, tumma tausta
Våra tjänster är just för dig
Kokenut mies hymyilee, tumma tausta

För din medlemsavgift får du ett brett utbud av nyttiga tjänster som svarar på dina behov och på många sätt främjar din ställning i arbetslivet. I problemsituationer hjälper vi med förhandlingarna. Våra medlemsförmåner förbättrar ditt kunnande och välbefinnande i arbetet och på fritiden.

Paperilentokoneet, kärjessä punainen
Att utvecklas i karriären

Som medlem får du konfidentiella och konkreta råd av en personlig karriärcoach. Med hjälp av coachningen har du framgång i arbetslivet, kan föra fram din kompetens och är beredd även på överraskande förändringar. Då du identifierar ditt kunnande, övertygar du lättare andra om det.

Kiipeäminen, työttömyysturva
Stöd och tjänster vid arbetslöshetsperioder

Också den bästa sakkunniga eller chef kan emellan bli arbetslös. Som Pro-medlem hör du till Arbetslöshetskassan Pro och får inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd då villkoren för det uppfylls. Du är alltså tryggad om du blir arbetslös.

Sininen turkoosi pisarat, tausta
Råd i juridiska ärenden

Våra sakkunniga och jurister försäkrar sig om att dina anställningsvillkor är rejäla och i enlighet med avtalen. De ger råd och förhandlar med arbetsgivaren i tvister på arbetsplatsen, ingår avtal med arbetsgivarförbunden och försvarar dig i sista hand i rätten.

Sininen turkoosi orgaaninen tausta
Du kan påverka arbetslivsfrågor och nätverka
Sininen turkoosi orgaaninen tausta

Vi är summan av våra medlemmar. Du får mångsidiga sätt att påverka vår verksamhet och våra målsättningar. Vi främjar ditt nätverkande med andra Pro-medlemmar.

Förbundet för proffs, sakkunniga och chefer

I finansieringssektorn arbetar Pro-medlemmar i finanskoncerner, kreditupplysnings- och inkassobranschen, i banker och finansieringsbolag, i försäkringsbolag, pensionsfonder, pensionskassor, försäkringsbranschens it-serviceföretag samt i mäklar- och franchisingföretag.

Många av våra medlemmar arbetar i industribranscher, såsom i livsmedelsindustrin, energibranschen, kemiindustrin och i teknologiindustrin.

Våra medlemmar arbetar i servicebranscher såsom inom personalförvaltning, laboratoriebranschen och flygbranschen, i penningbehandling och värdetransport samt i byggbranschen och branscher i anslutning därtill.

I ict- och mediebranscherna arbetar många Pro-medlemmar med grafisk kommunikation, i mediebranschen och inom datakommunikation.

Många medlemmar i den offentliga sektorn arbetar i statliga ämbetsverk och inrättningar, universitet, i statligt ägda företag och i andra privata branscher.

Är Pro rätt val?

Lönar det sig att bli medlem i Pro om du studerat för grundläggande yrkesutbildning, yrkesexamen eller specialyrkesexamen?

Ja. Många av våra medlemmar har andra stadiets examen, till exempel inom teknik och kommunikation, samhällsvetenskaper, företagsekonomi eller förvaltning. Många Pro-medlemmar har också studier inom humaniora, kultur eller naturvetenskaper.

Lönar det sig att bli medlem i Pro om man studerat i yrkeshögskola? Är Pro rätt förbund om man är tradenom eller ingenjör?

Ja det lönar sig. Många av våra medlemmar som utexaminerats från yrkeshögskola är ingenjörer eller tradenomer. Av Pro-medlemmarna är också många till exempel bioanalytiker, laboratorieanalytiker, medianom, skogsbruksingenjör, byggmästare eller vestonom.

Lönar det sig att bli medlem i Pro, om man avlagt högre yrkeshögskoleexamen?

Ja, det lönar sig. Många av våra medlemmar som avlagt högre yrkeshögskoleexamen är ingenjörer eller tradenomer. Andra examina på denna nivå (högre YH-examen) bland Pro-medlemmar är till exempel bioanalytiker, laboratorieanalytiker, medianom, skogsbruksingenjör, byggmästare eller vestonom.

Lönar det sig att bli medlem i Pro om man har avlagt kandidatexamen?

Ja, det lönar sig. Det finns många med kandidatexamen bland oss. De är till exempel kandidater i livsmedelsvetenskap, förvaltningsvetenskap, ekonomi, teknik, statsvetenskap samt i samhällsvetenskap.

Lönar det sig att bli medlem i Pro om man avlagt magisterexamen?

Ja, det lönar sig. Flera av Pros medlemmar har avlagt magisterexamen och har till exempel examen för diplomingenjörer, inom livsmedelsvetenskaper, förvaltningsvetenskap, företagsekonomi och i statsvetenskap.

Lönar det sig att bli medlem i Pro om man avlagt licentiat- eller doktorsexamen?

Ja, det lönar sig. Också alla som avlagt licentiat- eller doktorsexamen är välkomna som medlemmar.

Våra medlemmar arbetar bland annat med följande uppgifter:

 • Arbetsledning, planering, hantering och övervakning av produktion, byggande
 • Chefsarbete/förmän
 • Disponent, annan fastighetsskötsel och -service
 • Ekonomiförvaltning, bokföring, löneräkning
 • Ersättnings- och betalningstjänster
 • Fastighetsförmedling
 • Finansierings-, försäkrings-, inkasso- och placeringsverksamhet
 • Försäljning och marknadsföring, reklam 
 • Förvaltningens planering, förberedelser och presentation
 • Hälsovård, hantering av arbetsförmåga
 • Information och kommunikation
 • Installations- och servicearbete, underhålls- och reparationsfunktioner
 • It- och ict-systemplanering, databehandling, användartjänster och upprätthållande
 • Kund- och telefonservice
 • Logistik, spedition, lasthantering, transport och lagerhållning
 • Personaladministration och -planering, rekrytering, arbetshandledning
 • Planering och formgivning av tjänster, utvecklingsuppgifter
 • produktplanering, -formgivning, -produktion och -hantering
 • Produktutveckling, kvalitetsövervakning, analystjänster, provtagning och sensorisk bedömning
 • Programplanering, programmering, analys och datasäkerhet
 • Projekthantering och konsultering
 • Revision, beskattning och controller-uppgifter
 • Sekreterar- och assistentarbete, annat kontorsarbete
 • Skötsel och förädling av växter och djur
 • Teknisk planering och rådgivning, annat tekniskt arbete
 • Undervisnings- och utbildningsuppgifter, forskning
 • Uppgifter vid inköp, anskaffning, export och import
 • Värdetransport, bevakning, säkerhet
Vet du inte hur du ska gå vidare?

Kontakta oss, vi hjälper gärna!

Bli vår medlem redan i dag!

Du får alla förmåner och tjänster till ditt förfogande.

I medlemskapet ingår också inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd.