Hoppa till huvudinnehållet

Fackförbundet Pro

Kolme naista viettää aikaa yhdessä.

Fackförbundet Pro

Fackförbundet Pro är intressebevakare i arbetslivet med uppgift att stöda sina medlemmars utkomst, kompetens och välbefinnande. Vi främjar ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle. Vi är ett branschöverskridande fackförbund som erbjuder en gemenskap oberoende av bransch, ställning eller livssituation. Vi arbetar för att det ska gå bättre för våra medlemmar!
Oodi-kirjasto Helsingissä
Målsättningen är livskraftiga kommuner – kommunalvalet 2021
Oodi-kirjasto Helsingissä

Kommunalvalen i Finland hålls i juni 2021. I Fackförbundet Pros kommunalvalsteman talar man för livskraftiga kommuner. Vi uppmuntrar våra medlemmar att kandidera i kommunalvalet, för i kommunerna fattas det beslut om en stor del av samhällets tjänster och nivån på dem. De kommunala beslutsfattarna inverkar med sina beslut på bland annat bostadsbyggande, upprätthållande av vägar, ren livsmiljö, reparationer av skolor och placering av daghem samt på kommunernas livskraft.

Pros år 2019

Vad hände år 2019? Läs här sammandrag på finska av förbundets verksamhetsberättelse.

Vår målsättning för år 2021

Vår målsättning är att våra medlemmar upplever arbetslivet rättvist och är nöjda med sin egen ställning på arbetsmarknaden.

Silmälasit kartalla, Eurooppa ja pohjoismaat
Valen i Finland

Läs här på finska om våra tidigare valteman bland annat i kommunalval och riksdagsval.

 

Kädet kirjottavat
Utlåtanden

Läs våra utlåtanden om bland annat arbetsmarknad, näringspolitik och offentlig ekonomi.  

Maapallo
Internationalism

Så här påverkar vi som en del av den internationella fackföreningsrörelsen.