Hyppää pääsisältöön

Onko tapaturma etätyössä aina työtapaturma?

Image
Olet kotona etätyöpäivällä ja hups! Kaadut portaissa ja edessä on reissu lääkäriin. Kuka korvaa ja miten tilanteessa pitää toimia?

Onko tapaturma etätyössä aina työtapaturma?

Julkaistu 13.04.2018 klo 08:30
Uutiset
Olet kotona etätyöpäivällä ja hups! Kaadut portaissa ja edessä on reissu lääkäriin. Kuka korvaa ja miten tilanteessa pitää toimia?

Pro Uutiset

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta silloin, kun työnantajan maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat yli 1200 euroa kalenterivuodessa, kertoo työtapaturma- ja ammattitautilaki.

– Lain tarkoittaman tapaturman on oltava ulkoisesta tekijästä johtuva, äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa työntekijälle vamman tai sairauden. Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella tietyin rajoituksin, kertoo työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Tanja Luukkanen Ammattiliitto Prosta.

Moni Pron jäsen tekee etätyötä kotoa käsin. Korvataanko kotona sattunut tapaturma työtapaturmana?

– Valitettavasti hyvin harvoin on katsottu kotona työaikana tapahtunut tapaturma työtapaturmaksi. Tämä johtuu siitä, että kotona ei ole aina niin selvää, milloin tehdään työtä ja milloin kyseessä on jokin muu toiminta, kertoo Luukkanen.

Puhun työpuhelua samalla kun haen kahvia ja liukastun portaissa

Työntekijä oli etätyössä kotona ollessaan käynyt yläkerrasta hakemassa kahvia ja puhunut samalla työpuhelua. Kun hän oli laskeutunut kahvikuppi kädessään portaita alas, edelleen työpuhelua puhuen, oli hän kaatunut portaissa ja loukannut itsensä.

Vakuutuslaitos katsoi, ettei kyseessä ollut työtapaturma, koska se ei ollut selkeästi tapahtunut työssä. Asia vietiin Tapaturma-asiain korvauslautakuntaan (Tako), joka yhtyi vakuutuslaitoksen kantaan, sillä perusteella, että liikkuminen ei liittynyt työtehtävän hoitamiseen, vaan vahingoittunut on ollut ensisijaisesti hakemassa kahvia ja näin ollen tapaturman katsottiin sattuneen tauon aikana.

Liukastun etätyöpäivän aikana postilaatikolla

Toisessa esimerkissä työntekijä oli liukastunut etäpäivänä postilaatikolla käydessään. Työntekijä kertoi, että hänelle tulee joskus työtehtävään liittyen postia myös kotiosoitteeseen, jonka vuoksi hän käy kerran päivässä tarkistamassa postilaatikkonsa. Työntekijä työskenteli kotoa käsin yhden päivän viikossa. Sekä vakuutuslaitos että Tako katsoivat, ettei kyseessä ollut työtapaturma, koska vahingoittunut tarkistaisi kotipostilaatikkonsa joka tapauksessa yksityiselämänsä postin vuoksi ja lisäksi hän teki etätöitä vain yhden päivän viikossa.

Millaisissa tapauksissa etätyössä sattunut tapaturma voitaisiin katsoa työtapaturmaksi?

– Tapaturman tulee liittyä suoraan työtehtävän suorittamiseen. Usein etätyötä tehdään esim. tietokoneella ja mukana voi olla mappeja sekä dokumentteja. Mikäli esimerkiksi tietokone tippuisi varpaalle ja varvas vaurioituisi, voitaisiin tällainen tilanne katsoa työtapaturmaksi, jatkaa Luukkanen.

Millaisia ohjeita antaisit tapaturman sattuessa etätyössä työskentelevälle työntekijälle, entä työnantajalle?

– Noudata etätöissä samoja ohjeita kuin muulloinkin vastaavassa tilanteessa. Tapaturman sattuessa ilmoita siitä työnantajalle tai esimiehellesi ja mene lääkäriin hoitoa sekä tapaturman dokumentointia varten. Silloin on erittäin tärkeää, että asia kirjataan oikein ja se kannattaa vielä varmistaa lääkäriltä, kertoo Luukkanen.

Vakuutuslaitos tarvitsee asiasta työnantajan selvityksen ja kaiken mahdollisen näytön tapahtuneesta.

– Kannattaa myös muistaa, että aina päätöksestä voi valittaa halutessaan, siihen löytyy ohjeet vakuutuslaitoksen ratkaisusta. Lisäksi suosittelen vakuutusturvan vahvistamista esim. vapaa-ajan vakuutuksella, joka kattaisi sitten sellaiset tilanteet, jotka eivät mene korvattavaksi työtapaturmana. Monet työnantajat ovatkin jo ottaneet työntekijöilleen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, lisäksi kannattaa muistaa, että Pro on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Tänään perjantaina 13. huhtikuuta vietetään Tapaturmapäivää

Suomessa sattuu vuosittain miljoona tapaturmaa. Suurin osa niistä olisi ennakolta ehkäistävissä. Tapaturmapäivää on vietetty vuodesta 1995, aina vuoden jonain perjantaina 13. päivänä. Alusta asti päivän tavoitteena on ollut kiinnittää kansalaisten huomio keinoihin, joilla jokapäiväisiä vaaratilanteita voi välttää.