Hyppää pääsisältöön

Pron tutkimus: Jo yhden työntekijän ylikuormittumisella on vaikutusta koko työpaikan toimintaan

Uupunut nainen
Tuntuuko, etteivät tänään hommat suju? Et ole yksin, sillä joka kymmenes asiantuntija on koko ajan suorituskykynsä äärirajoilla. Hyvä johtaminen ja ammattitaitoiset työkaverit voivat vähentää kokemusta liiallisesta työkuormasta.

Pron tutkimus: Jo yhden työntekijän ylikuormittumisella on vaikutusta koko työpaikan toimintaan

Julkaistu 01.02.2023 klo 08:00
Uutiset
Tuntuuko, etteivät tänään hommat suju? Et ole yksin, sillä joka kymmenes asiantuntija on koko ajan suorituskykynsä äärirajoilla. Hyvä johtaminen ja ammattitaitoiset työkaverit voivat vähentää kokemusta liiallisesta työkuormasta.

Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan Pron jäsenten työkuormitus on korkea. Kymmenen prosenttia jäsenistä on koko ajan aivan suorituskykynsä äärirajoilla, vapaa-ajalla ei ole riittävästi energiaa ja nukkuminen on vajavaista. Vain kahdellakymmenellä prosentilla työkuormitus on hyvässä tasapainossa.  

– Työkuormituksen hallinta on tärkeää myös työn tuottavuudelle, koska ylikuormitus lisää turhaa sairastamista ja heikentää työtulosten laatua. Riittävä nukkuminen taas lisää työkuorman hallittavuutta ja ongelmanratkaisukyky paranee, Ammattiliitto Pron vastaava tutkija Petri Palmu kertoo. 

Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan näillä työolotekijöillä voidaan estää liian suurta työmäärää: 

  • Työnteko on häiriytymätöntä 
  • Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 
  • Vapaa-aika ja lomat ovat rauhoitettu työasioilta 
  • Työpaikalla on realistiset tulostavoitteet 
  • Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 
  • Vapaa-ajalle on riittävästi energiaa 

Tulosten perusteella työkuormituksen kannalta oleellista on poistaa keskittymistä rikkovia häiriötekijöitä ja miettiä työntekijöille määrättävien toimeksiantojen järkevyyttä.  

– Jatkuva väsymys vapaa-ajalla on selkeä merkki liiallisesta työkuormituksesta, tutkija kertoo. 

Työpaikan on järjestettävä riittävästi hyvälaatuista koulutusta ja inhimillistettävä osaamisvaatimuksia. 

–  Tärkeää on toki huomioida oman osaamisen kehittäminen. Työnantajalla on vastuu kouluttaa työntekijää, mutta työntekijällä on vastuu rehellisesti arvioida oman osaamisen pullonkauloja ja aktiivisesti hakeutua työnantajan kustantamaan koulutukseen, tutkija jatkaa.  

Hyvä pomo ei pimitä tietoa 

Johtamisella ja esihenkilötyöllä on suuri merkitys henkilöstön työkuormituksessa, kun yritys tai julkinen organisaatio asettaa tulostavoitteita ja organisoi työtehtäviä. Johtamista parantaa työpaikan vahva ammattiyhdistystoiminta ja työyhteisöä suojelevat henkilöstön edustajat. Toimivassa organisaatiossa työntekijät saavat vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.  

– Silloin työntekijät kehittävät luonnostaan omia ja organisaation työntekotapoja, tutkija kertoo. 

Suuremmissa organisaatioissa tiedonvälitys voi olla pientä organisaatioita heikompaa: ylin johto ei tiedä millaisissa olosuhteissa asiantuntijat ja esihenkilöt työtään tekevät. 

Ammattitaitoinen kollega voi vähentää työkuormaa 

Työyhteisön jäsenten väliset suhteet vaikuttavat työkuormitukseen. Toisten auttaminen ja tukeminen, ammattitaitoiset työkaverit sekä liian kovan keskinäisen kilpailun hillitseminen tuottaa vähemmällä energialla saman tuloksen – osaavassa yhteistyössä on älyä ja voimaa.  

– Mielenkiintoinen työn sisältö myös vähentää ylikuormituksen kokemusta. Silti on tärkeää, etteivät ansiotyöt valu vapaa-ajalle tai vieläpä palkattomana sellaisena.