Hyppää pääsisältöön

Pron jäsenet haluavat lisää veropanostuksia koulutukseen ja sosiaaliturvaan

Petri Palmun blogi
Pron suuri arvojen, ihanteiden ja asenteiden tutkimus toistettiin syksyllä 2023. Tutkimus on tehty joka neljäs vuosi vuodesta 2011 lähtien. Tällä kertaa laajaan arvokyselyyn vastasi 4 300 Pron jäsentä. Näin he vastasivat.

Pron jäsenet haluavat lisää veropanostuksia koulutukseen ja sosiaaliturvaan

Julkaistu 17.01.2024 klo 08:51
Blogit
Kirjoittanut
Petri Palmu
Pron suuri arvojen, ihanteiden ja asenteiden tutkimus toistettiin syksyllä 2023. Tutkimus on tehty joka neljäs vuosi vuodesta 2011 lähtien. Tällä kertaa laajaan arvokyselyyn vastasi 4 300 Pron jäsentä. Näin he vastasivat.

Vastausten perusteella keskeiset ja tärkeät yhteiskunta-arvojen mittarit ovat kyselystä toiseen pysyneet varsin saamalla tasolla. Näitä ovat verojen käyttö ja verotuksen lähteet, sosiaaliturva, koulutus, ansiosidonnainen työttömyysturva, työmarkkinatuki, irtisanomisen heikentäminen ja työehtosopimusten rooli Pron edunvalvonnassa. 

Pron jäsenten vastaus mahdollisiin työelämäheikennyksiin on yksiselitteisen tuomitseva. Pron jäsenten mielestä yhteiskuntaa, työllisyyttä ja taloutta, on kehitettävä panostamalla samanaikaisesti laaja-alaiseen osaamiseen ja vahvaan sosiaaliseen turvaverkkoon. Myös ay-liike nähdään yhtenä sosiaalisen turvaverkon muodostajista. Pron jäsenten oma puoluekannatus ei ratkaisevasti vaikuta keskeisiin työelämäkysymyksiin. Arvoihin ja asenteisiin vaikuttavat myös muut tekijät, kuten oma tulotaso.  

Koulutukseen ja sosiaaliturvaan lisää panostuksia

Pron jäsenten mielestä yhteiskunnan on verojärjestelmällä tuettava voimallisesti sosiaalista turvaverkkoa. Koulutukseen on lisättävät panostuksia – erityisesti peruskoulun, lukion ja ammattikoulun heikentyminen huolestuttaa Pron jäseniä, sillä monilla on kouluikäisiä lapsia. Pron jäsenet haluavat itsekin kouluttautua läpi työikäisyyden, ja aikuiskoulutuksen heikentämistä vastustetaankin jyrkästi. Työnantajilta halutaan määrällisesti ja laadullisesti lisää koulutuksia.  

Pron jäsenet kokevat työnteon velvollisuudeksi osallistua yhteiskuntaan  

Pron jäsenet kokevat palkkatyönteon velvollisuudeksi osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Irtisanomisten heikentämispyrkimykset koettiin epäreiluksi ja vääräksi lääkkeeksi parantaa työllisyyttä ja taloutta. Irtisanomisheikennyksiin liittyy pelko halpatyömarkkinoiden syntymisestä ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikentymisestä. Jäsenistössä on myös vahva solidaarisuus auttaa huonommassa asemassa olevia. Pron jäsenistössäkin työttömyydet kasautuvat varsin pienelle joukolle. Suurin osa Pron jäsenistä ei ole koskaan kokenut yhtään merkittävää työttömyys- tai lomautusjaksoa.

Toisaalta noin 10 prosenttia Pron jäsenistä on jatkuvasti rikkonaisissa työsuhteissa. Niihin liittyy alempi palkkataso ja epävarmuus tulevasta syö vapaa-ajan laatua. Määräaikainen työsuhde voi tarkoittaa jopa 10–15 prosentin palkanalennusta. 

Ay-liikkeen ykköstehtävä on hyvien työehtojen neuvotteleminen 

Ay-liikkeen joukkovoima tähtää siihen, että liitto voi tehdä sitä, mitä jäsenet eniten haluavat liitoltaan – eli neuvotella oikeudenmukaisia työehtoja palkansaajille. 

Pron tutkimusten perusteella ay-liikkeen joukkovoimalla on myönteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin, esimerkiksi henkisen terveyden vaalimiseen. Työllisyysnäkökulmasta Prohon järjestäytyminen näyttää tutkimuksen perusteella suojaavan liian heppoisin perustein tehdyiltä irtisanomisilta.  

Työtaisteluhalu kasvaa työelämän heikentämispyrkimyksissä 

Pron arvotutkimus antaa vahvan jäsenviestin myös, että jos työehtoja, sosiaaliturvaa tai koulutusta heikennetään, niin Pron jäsenet ovat valmiita voimakkaisiin työtaistelutoimiin ja poliittisiin mielenilmaisuihin. Ensisijaisesti Pron jäsenistössä on aina huokunut vahva halu jatkuvaan vuoropuheluun työnantajien kanssa ja työpaikkojen yhdessä kehittämiseen. Jäsenten vastauksista voi tulkita, että eri toimijoiden välinen luottamus lisää yhteiskunnan tuottavuutta, mutta yksipuolinen yritysvalta koetaan yhtenä yhteiskunnan uhkatekijöistä.

Arvo- ja asennetutkimuksen aineisto

Kuva 1. Pron jäsenet haluavat, että liitto neuvottelee jäsentensä työehdot. Irtisanomisen helpottamista vastustetaan hyvin laajasti.  Työnantajan on osaltaan kannettava vastuu työntekijöiden koulutuksesta. 

Arvo- ja asennetutkimuksen aineisto

Kuva 2. Pron jäsenet haluavat kohdentaa veroja lisää sosiaaliturvaan, koulutukseen ja työllisyyteen. 

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron vastaava tutkija.