Hyppää pääsisältöön

Sinä olet hyvä! Näin tunnistat osaamisesi

Hymyilevä nainen puntaroi vaihtoehtojaan.
KirjoittanutTarja Västilä
Hymyilevä nainen puntaroi vaihtoehtojaan.
Oman osaamisen tunnistaminen voi olla hankalaa. Pron jäsenenä voit maksutta keskustella uravalmentajan kanssa tai osallistua monipuolisiin webinaareihin, joissa annetaan erinomaisia vinkkejä oman osaamisen tunnistamiseen.

Työelämässä on hyvä säännöllisin väliajoin miettiä, mitä osaamista on itselle kertynyt. Omille luontaisille kyvyilleen ja ominaisuuksilleen voi helposti tulla sokeaksi,  eikä niille osaa antaa mitään painoarvoa.

Monella on myös läheisiä, joiden mielipiteillä on aina ollut suuri vaikutus – niin myönteisesti kuin kielteisestikin.  isä on voinut jyrätä ja äiti kauhistella. Mielipiteet voivat jäädä kalvamaan pitkäksi aikaa ja vaikuttaa työelämään. Ne voivat murskata nupullaan olevan unelman, ennen kuin se pääsee edes kehittymään.

Omaa osaamista voikin olla hyvä pohdiskella yhdessä uravalmentajan kanssa. Ammattiliitto Pron jäsenen on mahdollista hyödyntää henkilökohtaista uravalmennusta työuran eri vaiheissa ilmaiseksi.

‒ Olemme saaneet jäseniltä erinomaista palautetta. Uravalmentajan kanssa on helppo miettiä, miten pääsee etenemään urallaan ja miten sanoittaa osaamisensa niin, että uusikin työnantaja kiinnostuu, toteaa konsultti, valmentaja Sonja Grönlund-Lamminsalo UP Partnersilta.

Tässä hänen vinkkinsä osaamisen tunnistamiseen eri tilanteissa.

Töitä hakemassa?

Kun etsit töitä ja katselet työnhakuilmoituksia, mieti, mitä tarjottavaa sinulla on ja mitä hyötyä ja lisäarvoa voit kyseiselle työnantajalle tuoda.

Usein työnhakija toimii liian minäkeskeisesti. Hänellä on tarve kertoa kaikki asiat, mitä on työelämänsä ja elämänsä aikana tehnyt. Kuitenkin työnantaja on jo rekryilmoituksessaan määritellyt, mitä työntekijältä toivotaan.

Ansioluetteloonkaan ei ole välttämätöntä kirjata kaikkea vaan vain se, mitä osaamista haettavassa työpaikassa tarvitaan. Voit aloittaa siitä, mitä olet tehnyt viime aikoina: löytyykö sieltä uuteen työpaikkaan vaadittavia taitoja.

Jos edellisestä työnhausta on vierähtänyt aikaa, kannattaa muistella, miten oma tekeminen ja osaaminen on kehittynyt vuosien varrella. Mitä uusia asioita ja uudenlaista osaamista olet tarvinnut?

Jos edellisestä työnhausta on vierähtänyt aikaa, kannattaa muistella, miten oma tekeminen ja osaaminen on kehittynyt vuosien varrella. Mitä uusia asioita ja uudenlaista osaamista olet tarvinnut? Mitä kaikkea olet oppinut ja missä kaikessa olet onnistunut?

Jos esimerkiksi haet asiakaspalvelutehtäviin, pohdi, mitä ominaisuuksia työssä vaaditaan ja miten siinä parhaiten menestyy. Tärkeää voi olla vuorovaikutus – asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisun tarjoaminen. Voit myös kertoa, että olet kiinnostunut ihmisistä ja vaihtoehtoisista tilanteista. Lähde liikkeelle työtehtävästä ja peilaa itseäsi sen kautta.

Uralla eteenpäin?

Uralla eteneminen ei saisi olla silkka itseisarvo. Jos viihdyt nykyisessä työssäsi ja kaikki elämän palikat ovat tasapainossa, se voi riittää. Varsinkin jos tunnet kehittyväsi ja suoriutuvasi hyvin työtehtävistäsi sekä saavasi asianmukaista palkkaa.

Jos taas motivaatiossa tai palkitsemisessa on ongelmia, pitänee miettiä uusia kuvioita. Jos tunnet, että nyt on oikea aika edetä uralla, niin siitä vain! Kartoita koulutusmahdollisuudet ja se, mitä kokemusta uralla eteneminen vaatii.

On hyvä myös pohtia, oletko valmis tinkimään vapaa-ajasta, opiskelemaan uusia asioita tai matkustelemaan, jos työ niin vaatii. Sopiiko urapolku muuhun elämään?

On hyvä myös pohtia, oletko valmis tinkimään vapaa-ajasta, opiskelemaan uusia asioita tai matkustelemaan, jos työ niin vaatii. Sopiiko urapolku muuhun elämään?

Parempi palkkaus voi olla vain hetkellinen motivaattori, jos se on ainoa motivaatiotekijä. Palkkaa kannattaa ajatella laajemmin: joskus henkilöstöedut voivat olla mittavia ja houkuttelevia, kuten kattava työterveyshuolto erikoislääkäripalveluineen tai työnantajan sponsoroima harrastustoiminta.

Uranvaihto edessä?

Tänä päivänä ei ole mitenkään epätavallista, että työntekijä ryhtyy miettimään uusia kuvioita. Harva on enää siinä tehtävässä, jossa on työuransa aloittanut. Ainakin työn sisällöt ovat vuosien varrella muuttuneet.

Onkin todettu, että ihmisellä on työuran aikana erilaisia osaamisalueita ja noin viisi erilaista ammattia. Nykyään voi olla tehtäviä, joita ei muutama vuosi sitten ollut olemassakaan. Maailma muuttuu ja työt sen mukana.

On todettu, että ihmisellä on työuran aikana erilaisia osaamisalueita ja noin viisi erilaista ammattia. Nykyään voi olla tehtäviä, joita ei muutama vuosi sitten ollut olemassakaan. 

Kun uranvaihto välähtää mieleen, kiinnostuksen kohdetta kannattaa miettiä laajemmin: jos ajatuksissa on tietty toimiala, niin millaiset tehtävät siellä kiinnostavat? Kohdetta on hyvä palastella.

On hyvä myös seurata kiinnostavaa toimialaa ja kartoittaa, millaisia tehtäviä siellä on tarjolla, millaisia tekijöitä tarvitaan ja onko itsellä riittäviä edellytyksiä. Jos vaaditaan tiettyä tutkintoa ja pohjakoulutusta, onko mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen joko työn ohella tai täysipäiväisesti?

Mieti etukäteen, millaisissa tehtävissä voisit nähdä itsesi muutaman vuoden kuluttua.

Yrittäjyyttäkin voi kokeilla kevytyrittäjämäisesti ja sivutoimisesti, jo ennen kuin irtisanoutuu töistään. Silloin näkee, lähteekö oma liikeidea lentoon.

Uutta opiskelemaan?

Monella on jopa kielteisiä uskomuksia omasta oppimisestaan, kuten minulla ei ole matikka- eikä kielipäätä. Näin sulkee jo valmiiksi pois erilaisia vaihtoehtoja, vaikka useat asiat ovat opittavissa. Joskus se vain vaatii enemmän panostusta. Rajaavat uskomukset ovat pahin peikko uuden aloittamiselle.

Opintielle haikaillaan usein silloin, kun on tyytymätön omiin työtehtäviinsä tai työ vie kaikki mehut. Jos jo aamulla odottaa, milloin työpäivä päättyy, kannattanee miettiä muita vaihtoehtoja.

Täysipäiväiseksi opiskelijaksi ryhtyessäsi laskeskele, miten pärjäät taloudellisesti. Onko opintovapaa ja siihen tuen saaminen mahdollista? Jos talous ei kestä, opinnotkin voivat tyssääntyä.