Hyppää pääsisältöön

Työttömyysturvan heikennykset ovat kohtuuttomia

pino euron kolikoita
Pro vastustaa hallituksen esitystä ansiopäivärahan tason porrastamisesta. Esitys johtaa
vääjäämättä verovaroilla rahoitettujen asumistuki- ja toimeentulotukimenojen kasvuun.

Työttömyysturvan heikennykset ovat kohtuuttomia

Julkaistu 23.01.2024 klo 10:00
Lausunnot
Pro vastustaa hallituksen esitystä ansiopäivärahan tason porrastamisesta. Esitys johtaa
vääjäämättä verovaroilla rahoitettujen asumistuki- ja toimeentulotukimenojen kasvuun.

Orpon hallituksen esityksen mukaan ansiopäivärahaa alennetaan 40 työttömyyspäivän jälkeen 80 prosenttiin ja 170 työttömyyspäivän jälkeen 75 prosenttiin täydestä ansiopäivärahasta. Lisäksi hallitus esittää luopumista sekä ikäsidonnaisista poikkeuksista että työssäoloehdon kertymisestä palkkatuetusta työstä. Esityksen mukaan muutoksia sovellettaisiin 1.9.2024 alkaen. 

Pro vastustaa esitettyjä muutoksia, sillä ne johtavat vääjäämättä verovaroilla rahoitettujen asumistuki- ja toimeentulotukimenojen kasvuun. Tämä tosiasia tunnustetaan myös hallituksen esityksessä. Lausunnossaan Pro huomauttaa lisäksi, että työttömien lisääntyvä taloudellinen riippuvuus asumistuesta – johon kohdistuu niin ikään huomattavia leikkauksia – ja etenkin toimeentulotuesta heikentää merkittävästi kannustetta nopeaan uudelleentyöllistymiseen. 

Pro korostaa, että mikäli hallitus haluaa todella lisätä työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä, sen tulee kohdentaa konkreettisia toimia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Pitkittyvän työttömyyden syynä ovat ennen kaikkea terveydentilasta johtuvat työkykyrajoitteet, osaamisen puutteet sekä ikääntyvien työnhakijoiden kohtaama ikäsyrjintä. Pelkästään ansiopäivärahaa leikkaamalla työttömyydestä aiheutuvat kokonaismenot eivät laske.

Lue koko Pron lausunto täältä.