Hyppää pääsisältöön

UPM:n silmänkääntötemppu: oman profiilin kiillotusta työntekijöiden kustannuksella

Maria Mäkysen blogi
Metsäyhtiö UPM julisti joulun alla jakavansa työntekijöilleen palkankorotuksia, joilla korjataan selittämättömiä palkkaeroja sukupuolten välillä. Tiedote on osa UPM:n yritystä kiillottaa julkisuuskuvaansa. Velvoite poistaa palkkaerot on ollut tasa-arvolaissa jo vuodesta 2005. Ammattiliitto Pro on tehnyt pitkään töitä sen eteen, että yritykset tarttuvat selittämättömien palkkaerojen poistamiseen.

UPM:n silmänkääntötemppu: oman profiilin kiillotusta työntekijöiden kustannuksella

Julkaistu 29.12.2021 klo 07:35
Blogit
Kirjoittanut
Maria Mäkynen
Metsäyhtiö UPM julisti joulun alla jakavansa työntekijöilleen palkankorotuksia, joilla korjataan selittämättömiä palkkaeroja sukupuolten välillä. Tiedote on osa UPM:n yritystä kiillottaa julkisuuskuvaansa. Velvoite poistaa palkkaerot on ollut tasa-arvolaissa jo vuodesta 2005. Ammattiliitto Pro on tehnyt pitkään töitä sen eteen, että yritykset tarttuvat selittämättömien palkkaerojen poistamiseen.

UPM:n toimet palkkatasa-arvon kuromiseksi ovat siis välttämättömiä jo lain perusteella, mutta ajoitus toimenpiteistä tiedottamiselle herättää ihmetystä. Yhtiö on kieltäytynyt neuvottelemasta työehtosopimuksia, mikä on selvä heikennys työntekijöille niin palkkojen kuin työhyvinvoinnin kannalta. Samalla yhtiö pyrkii näyttäytymään julkisuudessa palkkakehityksen positiivisena suunnannäyttäjänä.

Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan UPM:llä työskentelevien toimihenkilönaisten ja -miesten selittämätön palkkaero on jopa 9 prosenttia. UPM:n mukaan kuitenkin vain 2,3 prosenttia UPM:n henkilöstöstä saa yhdenvertaisuuskorotuksen. Toimet ovat riittämättömiä.  

Lain mukaan palkkakartoitus tulee tehdä yhteistyössä luottamusmiesten kanssa. UPM ei ole antanut henkilöstön edustajille mahdollisuutta osallistua palkkakartoituksen valmisteluun tai olla mukana tarkastelussa. UPM ei myöskään päästä luottamusmiehiä tarkastelemaan selittämättömiä palkkaeroja, vaan on ilmoittanut tekevänsä tarkastelun itse. Toimet eivät ole lainmukaisia eivätkä anna mahdollisuutta tarkastella työnantajan toimia läpinäkyvästi. 
 
UPM yrittää kiillottaa julkisuuskuvaansa, vaikka samalla se on kieltäytynyt ylipäätään neuvottelemasta työehtosopimuksista. Todennäköistä on, että monien toimihenkilöiden kokonaisansiot laskevat, kun UPM:n toimihenkilöt ovat vuoden alusta alkaen ilman osapuolten kesken sovittuja työehtoja, palkkaperusteita ja palkankorotuksia. Suuri osa työhön liittyvistä tessin korvauksista on vielä tälläkin hetkellä auki, eikä palkkaperusteita ei ole kerrottu. 

Myös UPM:n henkilöstön kokemukset työnantajansa toimista ovat heikentyneet. Henkilöstö kokee, että palkkatietojen avoimuus, henkilöstön osallistaminen palkkauksen kehittämiseen ja tietoisuus palkanmuodostuksen kriteereistä ovat heikentyneet, vaikka palkka-avoimuus toisi selkeyttä. Esitykselle, jonka mukaan työntekijä voisi nähdä työkaverin palkkatiedot syrjintäepäilyjen takia, ei ole tullut kannatusta.

UPM pyrkii esiintymään julkisuudessa palkkatasa-arvon edelläkävijänä, mutta toimenpiteet eivät riitä kuromaan umpeen edes todellista lain edellyttämää palkkaeroa. UPM yrittää kiillottaa profiiliaan, kun se jättää työntekijät ilman työehtosopimuksia ja varmuutta tulevaisuuden työoloista. Melkoinen silmänkääntötemppu. UPM:n likainen peli on pakottanut työmarkkinajärjestöt jättämään lakkouhkauksen, sillä tämän sortin työntekijöiden oikeuksien tallaamista emme suostu seuraamaan hiljaa sivusta.

Maria Mäkynen on Pron yhteiskuntavaikuttamisen asiantuntija, joka suhtautuu intohimoisesti tasa-arvon edistämiseen työelämässä.